Hjernens Default Mode Network

Hjernens Default Mode Network (DMN) aktiveres under restful wakefulness som for eksempel meditasjon og dagdrømmer.

Forandringer i DMN er påvist hos personer med autisme, ADHD, alzheimers, angst, depresjon og schizofreni.

DMN har sannsynligvis en viktig rolle i informasjonsbehandlingen i hjernen, etablering av minner og forbindelse mellom det bevisste og ubevisste.

Les mer her (betalingstjeneste):

Les mer her: