fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Hvor mye kvikksølv "tåler" vi?

Flere og flere internasjonale forskere mener at den totale mengden giftstoffer vi mennesker får i oss fra miljøet er en av hovedårsakene til mange av plagene og sykdommene vi sliter med i dag. For eksempel er Kvikksølv en av giftstoffene som flere nå mener er giftige for mennesker uansett mengde. Men hva mener fagmiljøene her hjemme i Norge og Skandinavia?
Danske forskere publiserte allerede i 2010 sine synspunkter på grenseverdider for kvikksølv. De mener at mye tyder på at selv den minste rest av kvikksølv gir skader. Les artikkelen på forskning.no
Miljødirektoratet har en generell advarsel mot fisk på sine offentlige sider. Les artikkelen på dere sider
Mattilsynet har også lagt ut en generell advarsel: Følgende landsdekkende advarsel for ferskvannsfisk på grunn av kvikksølv:

  • Ikke spis stor gjedde eller abbor over ca. 25 cm, ørret over én kilo eller røye over én kilo.
  • Gravide, ammende og små barn advares mot å spise ferskvannsfisk fra selvfangst i det hele tatt.

Les artikkelen deres her
To interessante spørsmål på bakgrunn av disse advarslene:

  • Hvorfor er fisk man fisker selv så mye farligere?
  • Hvorfor er kvikksølv ikke farlig for de som ikke er gravide eller er barn?