Archives

Forskere funnet en...

Mikrobiologer har funnet en sterk link mellom astma og gjærsopp i tarmen hos små barn. Mikrobiologer ved University of British … Fortsett å lese «Forskere funnet en sterk link mellom astma og gjærsopp i tarmen hos barn»

Svenske forskere finner...

Forskere ved Universitet i Lund har funnet oppsiktsvekkende sammenhenger mellom tarmflora og Alzheimer. “Vår studie er unik fordi den viser … Fortsett å lese «Svenske forskere finner link mellom tarmbakterier og Alzheimer»

3D kartlegging av...

Biologer ved Zürich Universitet har for første gang klart å lage en 3D fremstilling av cellekjernens skjelett (nucleoskeleton). Nucleoskeleton har … Fortsett å lese «3D kartlegging av nucleoskeleton.»

Prebiotika bedrer søvnkvalitet...

En ny studie utført ved University of Colorado at Boulder viser at inntak av prebiotika bedrer søvnkvaliteten og reduserer den … Fortsett å lese «Prebiotika bedrer søvnkvalitet og reduserer effekten av stress»

Leger advarer mot...

I en kronikk i Tidskrift for Den norske legeforening advarer leger mot skadevirkninger av miljøgifter i fisk. Mange av miljøgiftene … Fortsett å lese «Leger advarer mot miljøgifter i fisk»

Helsecoach – din...

Nå har Funksjonellmedisinsk Institutt også fått vår egen helsecoach.  I USA har det i flere år vært en voksende trend … Fortsett å lese «Helsecoach – din motivator og veileder»

5 minutters video...

Se Mark Hymans 5 minutters video om Autoimmune sykdommer. Gir en enkel forklaring på tilnærmingen Funksjonell medisin har.

Se NRK sin...

NRK har laget en fin og kort dokumentar som omhandler Epigenetikk. Se artikkelen her

Er det en...

Se professor Reicheldt fortelle om sine funn om sammenheng mellom kosthold og Autisme. Se videoen og les artikkelen her  

Høyt blodsukker forbundet...

Forskere ved Universitetet i Bath og ved King’s College i London har nylig avdekket den molekylære sammenhengen mellom høyt blodsukker … Fortsett å lese «Høyt blodsukker forbundet med Alzheimers demens»

BPA-free betyr ikke...

Bisphenol A (BPA) som benyttes i mange plastprodukter har østrogenvirkning. På grunn av kjente negative helsevirkninger benyttes derfor stadig oftere … Fortsett å lese «BPA-free betyr ikke uten hormonforstyrrende effekt.»

Immunsystemet i tarmen

Menneskers største kontaktflate mot miljøet er gjennom tarmen. Det foregår et svært komlekst samspill mellom tarmens innhold, gjennom slimhinner og … Fortsett å lese «Immunsystemet i tarmen»

Det er ikke...

Amylase-trypsin hemmere. Det er ikke bare gluten som er problematisk med hvete. En studie forbinder proteiner funnet i hvete som … Fortsett å lese «Det er ikke bare gluten som er problematisk med hvete»

MS kan skyldes...

Oversiktsartikkel fra litteratursøk viser mulig sammenheng mellom nevrodegenerative tilstander og nevroinflammasjon og mitokondriedysfunksjon. Mitokondriene er mer utsatt for miljøpåvirkning, både … Fortsett å lese «MS kan skyldes mitokondriemediert sykdom»

Omega-3 fettsyrene EPA...

En ny metaanalyse publisert i Translational Psychiatry støtter sammenhengen mellom inntak av EPA og DHA omega-3 fettsyrer, den typen som finnes … Fortsett å lese «Omega-3 fettsyrene EPA og DHA hjelper mot depresjon»