3D kartlegging av nucleoskeleton.

Biologer ved Zürich Universitet har for første gang klart å lage en 3D fremstilling av cellekjernens skjelett (nucleoskeleton). Nucleoskeleton har viktige funksjoner gjennom transport inn og ut av cellekjernen der DNA ligger lagret. Disse mekanismene er sannsynligvis involvert i kommunikasjon inn til genene og ut til prosessene som foregår andre steder i cellene.

Nucleoskeleton består av polymerer av proteinene lamin A og lamin B. Det er kjent at mutasjoner i genene som koder for lamin A og lamin B er forbundet med alvorlige sykdomstilstander som progeria (for tidlig aldring), muskulær dystrofi (muskelnedbrytning), lipodystrofi (akkumulering av unormalt fettvev) og nevropatier (nerveskader).

Les mer her: