BPA-free betyr ikke uten hormonforstyrrende effekt.

Bisphenol A (BPA) som benyttes i mange plastprodukter har østrogenvirkning. På grunn av kjente negative helsevirkninger benyttes derfor stadig oftere BPA substitutter som fluorene-9-bisphenol (BHPF) i det som markedsføressom BPA-free plastik. BHPF som lekker ut i vannet i BPA-free flasker har anti-østrogen effekt på mus, og har vist negativ effekt på fosterutvikling. BHPF har vist skadelige effekter i lavere doser enn BPA.

Les mer her:

Les hele artikkelen her: