fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

MS kan skyldes mitokondriemediert sykdom

Oversiktsartikkel fra litteratursøk viser mulig sammenheng mellom nevrodegenerative tilstander og nevroinflammasjon og mitokondriedysfunksjon.
Mitokondriene er mer utsatt for miljøpåvirkning, både fra miljøgifter og fra infeksjoner. Mitokondriene er mer utsatt for skader gjennom frie radikaler. Mitokondrie DNA er mer utsatt for skader enn cellulært DNA. Det er også sannsynlig at genetisk sårbarhet er en viktig årsaksfaktor til mitokondrie dysfunksjon.

Les mer her: