Høydose vitamin C infusjon til kreftpasienter skal utføres i kliniske studier.

Forskere ved University of Iowa har vist at høydose infusjon av vitamin C dreper kreftceller uten å skade normale celler. D [...]
LES MER

Mulig sammenheng mellom magnetfelt og ALS.

En stor kohort studie i Nederland har vist en korrelasjon mellom yrkeseksponering for ekstremt lavfrekvente magnetfelt og utv [...]
LES MER

Ny forskning. Blyeksponering i barndommen knyttet til lavere IQ i voksen alder

Forskere ved Duke University har funnet ut at blyeksponering i barndommen er knyttet til lavere IQ i voksen alder. En langti [...]
LES MER

Terapeutisk mat har dramatisk effekt.

Forskere ved Monash University\'s Biomedicine Discovery Institute har vist at terapeutisk mat har dramatisk effekt i forhold [...]
LES MER

Micro-RNA behandling reparerer nerveskader i mus med MS.

Forskere ved Cincinatti Children Hospital Medical Center har klart å reparere nerveskader i mus med multippel sklerose med b [...]
LES MER

Stort skritt for anti-aging.

Forskere ved New South Wales University har gjort et stort gjennombrudd i å forstå mekanismene som styrer DNA reparasjon so [...]
LES MER

Mulig sammenheng mellom lange telomerer og kreft.

Telomerer har en stabiliserende funksjon på endene av kromosomene. Blant de fleste celletyper forkortes telomerene for hver [...]
LES MER

Gulf War Illness forbundet med gastrointestinal ubalanse.

Gulf War Illness rammet mange soldater som var med under Gulfkrigen i 1990-1991. Tilstanden inkluderte typisk symptomer som k [...]
LES MER

Peptid infusjon til aldrende mus reverserer aldring.

Forskere ved Erasmus University Medical Center i Nederland har vist at infusjon av peptidet FOXO4-DRI til aldrende mus revers [...]
LES MER

Predator bakterier kan være fremtidens antibiotika.

Det finnes flere typer bakterier som er predatorer. De jakter på andre bakterier og holder økosystemet i tarmen i balanse. [...]
LES MER