Feil i gen involvert i DNA metylering forbundet med barnløshet.

Feil i NLRP2 genet hos mus fører til svangerskapsavbrudd. NLRP2 genet styrer metyleringsprossesser av DNA. Mennesker har også NLRP gener og man antar at feil i disse genene kan være involvert i sjeldne former for barnløshet.

Dette eksempelet viser hvor avgjørende DNA metylering er.

Les mer her: