Høydose vitamin C infusjon til kreftpasienter skal utføres i kliniske studier.

Forskere ved University of Iowa har vist at høydose infusjon av vitamin C dreper kreftceller uten å skade normale celler. De har også vist at det er trygt med regelmessige vitamin C infusjoner til kreftpasienter med doser som er 800-1000 ganger høyere enn daglig anbefalt dose.

Høydose vitamin C er skadelig for kreftceller med unormal mitokondriefunksjon. De har unormalt høye nivåer av redoks-aktive jernmolekyler. Sammen med vitamin C danner disse forbindelsene hydrogenperoksid og frie radikaler som skader kreftcellenes DNA og dreper kreftcellene. Denne sammenhengen ble først påvist av Garry Buettner for 40 år siden.
Ved University of Iowa’s Department of Radiation Oncology skal de nå utføre kliniske fase II studier med høydose vitamin C på 11 pasienter med hjernetumor som samtidig skal få strålebehandling og kjemoterapi.  Forskerne tror at høydose vitamin C vil øke kreftcellenes sårbarhet for stråling og cellegift.
Les mer her: