Krefthemmende substanser i matvarer påvirker gener

Sulfurophane som finnes i broccoli har en hemmende effekt på prostata kreft. Nå er det sett en sannsynlig sammenheng som forklarer denne virkningen. Sulfurophane påvirker sekvenser i DNA som ikke koder for proteiner, (tidligere omtalt som junk DNA). Disse DNA regionene koder for incRNA som igjen påvirker utrykk av andre gener. I prostata cancerceller er incRNA LINC01116 oppregulert. Behandling med sulfurophane medfører normalisering av LINC01116.
Les mer her: