Mannsideal forbundet med suicidalfare.

Mannsidealet som forbinder selvstendighet og styrke med maskulinitet medfører at deprimerte menn har en mye høyere risiko for cuicid enn deprimerte kvinner. Ved depresjon og andre former for psykiske lidelser er det viktig å være åpen om problemene og være villig til å søke hjelp.

Les mer her: