Micro-RNA behandling reparerer nerveskader i mus med MS.

Forskere ved Cincinatti Children Hospital Medical Center har klart å reparere nerveskader i mus med multippel sklerose med bruk av microRNA, MiR-219.

MiR-219 innsatt i cerebrospinalvæske gjenopprettet funksjonen til oligodendrocyttene som reparerer det ødelagte myelinlaget omkring cellene.

Les mer her: