Mulig sammenheng mellom lange telomerer og kreft.

Telomerer har en stabiliserende funksjon på endene av kromosomene. Blant de fleste celletyper forkortes telomerene for hver celledeling. Når telomerene blir korte går cellene inn i en aldringsmodus (senescence) med redusert funksjon. Dette er sannsynligvis en avgjørende mekanisme i kroppens aldringsprossess.
Telomerene kan forlenges gjennom enzymet telomerase. Dette enzymet er blant annet aktivt i våre kjønnceller. Det finnes private klinikker som tilbyr behandling gjennom aktivering av telomerase for å reversere aldring. Dette kan være en risikofull strategi. Telomerene har sannsynligvis en viktig sikkerhetsfunksjon som slår inn etter en stund med ukontrollert celledeling som dirigerer disse cellene inn i senescence. Mange kreftformer har celler som har aktivert telomerase enzymet, dette gjør at de kan fortsette ukontrollert celledeling.
Et forskerteam ved University of Bristol har vist at det er større sannsynlighet for utvikling av flere typer kreftformer ved lengre telomerer. De påviste også at lange telomerer reduserte risikoen for sykdom i hjertets kransarterier, utposning på hovedpulsåren, cøliaki og interstitiell lungesykdom.
Les mer her: