fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Ny forskning. Blyeksponering i barndommen knyttet til lavere IQ i voksen alder

Forskere ved Duke University har funnet ut at blyeksponering i barndommen er knyttet til lavere IQ i voksen alder. En langtidsstudie av 565 barn som vokste opp i en tid med blyholdig bensin har vist at deres eksponering for dette kraftige neurotoxinet kan ha ført til tap av intelligens og yrkesstatus ved 38 års alder. 94 prosent av barna overskred dagens referanseverdi på 5 mikrogram av bly per desiliter av blod. For hvert 5-mikrogram økning i blodbly, mistet hver person ca 1,5 IQ-poeng. Les mer her