fbpx

Peptid infusjon til aldrende mus reverserer aldring.

Forskere ved Erasmus University Medical Center i Nederland har vist at infusjon av peptidet FOXO4-DRI til aldrende mus reverserer aldringsprossessen. FOXO4 er et protein som forhindrer p53 å signalisere til gamle celler at de skal selvdestruere (apoptose). FOXO4-P53 interaksjonen fører dermed til en akkumulering av aldrende celler med redusert funksjon og aldring i hele organismen.
FOXO4-DRI peptidet forhindrer FOXO4-p53 interaksjonen, dermed kan p53 signalisere at de gamle cellene skal gå inn i apoptose. Resultatet blir en revitalisering av den gamle musa med bedret utholdenhet, bedre pels og bedre nyrefunksjon.
Les mer her: