Polygenetisk testing påviser risiko for utvikling av alzheimers.

Forskere ved San Diego University benytter polygenetiske tester for påvisning av SNP i risikogener for alzheimers. Forhåpentligvis vil man kunne iverksette forebyggende tiltak før sykdomsutvikling hos bærere av slike genforandringer i fremtiden.

Les mer her: