Predator bakterier kan være fremtidens antibiotika.

Det finnes flere typer bakterier som er predatorer. De jakter på andre bakterier og holder økosystemet i tarmen i balanse. Disse bakteriene kan bli fremtidens levende antibiotika for behandling av sykdom.

Les mer her:

Les mer her: