fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Mulig sammenheng mellom magnetfelt og ALS.

En stor kohort studie i Nederland har vist en korrelasjon mellom yrkeseksponering for ekstremt lavfrekvente magnetfelt og utvikling av ALS.
Nederland Cohort Study fulgte 58 279 menn og 62 573 kvinner i alderen 55-69 år siden 1986 og opp til 17,3 år på ALS dødelighet. Det ble kartlagt yrkesmessig eksponering for løsemidler, plantevernmidler, metaller, ekstremt lavfrekvente magnetiske felt (ELF-MFS) og elektriske sjokk som ble beregnet ved hjelp av jobbeksponerings matriser (JEMs).
 
Les mer her: