Sammenheng mellom nervesystemet og tumorvekst.

Det er vist sammenheng mellom nervesystemet og vekst av tumorceller. Det er mulig at denne sammenhengen skyldes at nerveceller forskyner vev med friske mitokondrier.
Les mer her: