Antibiotikabehandling tidlig i livet medfører langvarige endringer i microbiota, hjernecytokiner og adferd.

Lavdose antibiotikabehandling av mus under siste deler av svangerskap og etter fødselen medfører langvarige endringer av microbiota, hjernecytokiner og adferdsendringer. Påfølgende behandling med bakterien Lactobacillus rhamnosus JB-1 forhindret noen av disse forandringene.

Bakteriene i tarmen har stor påvirkning på vår hjernekjemi og påvirker vår adferd.

Musene som fikk antibiotikabehandling under denne studien ble mindre sosiale med høyere tendens til isolasjon. De ble mindre sosialt utforskende i møte med ukjente mus. De ble mer aggressive og pågående i konfliktsituasjoner.

Det ble påvist forandringer i uttrykk av arginine vasopressin reseptor 1B som ble betydelig økt i frontal cortex. Denne reseptoren er involvert i aggressiv adferd.

Det ble påvist endringer i blod-hjerne-barrieren i hippocampus. Hippocampus har viktig funksjon for hukommelse.

Det ble påvist forandringer i cytokinene IL-6, IL-10 og Chemokine Cxcl15 i frontal cortex.

Les mer her: