Dramatisk økning av inflammatorisk tarmsykdom hos små barn.

Canada har blant de høyeste forekomstene av inflammatorisk tarmsykdom hos barn. Fra 1999 til 2010 var det en årlig økning av diagnostisert inflammatorisk tarmsykdom på 7,2% hvert år for barn under 5 år.
Forskerne tror dette kan skyldes endringer i tarmens microbiota. De mistenker at endringene kan skyldes antibiotikabruk tidlig i livet, kosthold eller lave vitamin D nivåer.
Les mer her: