Greg Dunns fantastiske fremstilling av hjernen.

Denne kunstneristiske fremstillingen av hjernen er den mest realistiske fremstillingen av hjernens komplekse nettverk.

Se video her: