Archives

Sammenheng mellom sukker...

Forskere ved Texas Universitet i Dallas har vist en klar sammenheng mellom sukker og utvikling av flere kreftformer. Plateepithel carcinom … Fortsett å lese «Sammenheng mellom sukker og kreft»

Enda en studie bekrefter den skadelige virkningen ftalater har på thyroidea-funksjonen. Studien viser at små jenter er mer sårbare enn … Fortsett å lese «Husholdningskjemikalier endrer thyroideafunksjonen.»

Stressede mødre under...

Forsøk på mus der man induserer stress under svangerskap får avkom som utvikler adferd med overspising. Denne adferden skylles sannsynligvis … Fortsett å lese «Stressede mødre under svangerskap får avkom som overspiser»

CRISPR gen-redigering kan...

CRISPR-cas9 er en reletivt ny metode for gen-redigering. CRISPR har vært en banebrytende metode for retting av genfeil. Gjennom denne … Fortsett å lese «CRISPR gen-redigering kan føre til uventede genforandringer»

Ny forskning: Probiotika...

Probiotika kan lindre symptomer på depresjon, samt hjelpe mot fordøyelsesplager (IBS), viser forskning fra McMaster University. I en studie publisert … Fortsett å lese «Ny forskning: Probiotika virkningsfullt mot depresjon»

Samspillet med mikrober...

Forskere viser mekanisme hvor mikrobene påvirker genuttrykket og potensielt påvirker helsa. Mikrober kan i stor grad påvirke oss mennesker ved … Fortsett å lese «Samspillet med mikrober kan være avgjørende for utvikling av autoimmunitet»

Tomat kan bekjempe...

En ny studie viser at tomatekstrakt fra Italia hemmer gastrisk kreftcellevekst. Funnene baner vei for nye studier med sikte på … Fortsett å lese «Tomat kan bekjempe magekreft, viser studier»

Hormonforstyrrende stoffer skader...

Under fosterutviklingen er hjernen svært avhengig av riktig nivå av thyroidea hormon. Vi utsettes for stadig større mengder av hormonforstyrrende … Fortsett å lese «Hormonforstyrrende stoffer skader hjerneutvikling.»

Forskere har funnet endringer i hjernen til dem som lider av ME og slitenhetsyndrom, som gir konkrete funn på nevrologiske endringer … Fortsett å lese «Stanford-forskere finner hjerneforandringer knyttet til ME»

Forskere finner link...

For første gang, rapporterer Cornell-forskere at de har identifisert biologiske markører av sykdommen ME i tarmbakterier og inflammatoriske mikrobielle midler … Fortsett å lese «Forskere finner link mellom ME og ubalanser i tarmen»

Ftalater kan kraftig...

Ftalater, som brukes som myknere i plast, kan kraftig øke risikoen for allergi blant barn, viser ny forskning fra Universitet … Fortsett å lese «Ftalater kan kraftig øke risikoen for allergi blant barn»

Hva kjennetegner de...

Ny forskning viser at selvkontroll, evne til å nå mål og tankesett er avgjørende for om vi klarer å legge … Fortsett å lese «Hva kjennetegner de som lykkes med å legge om til et sunt kosthold?»

Norske studier har...

Legeforeningens magasin Tidsskriftet med oppsiktsvekkende forskning om miljøgifter og påvirkning på helsa vår. “Myndighetene viser til grenseverdier for miljøgifter når … Fortsett å lese «Norske studier har påvist helseskader hos barna selv om mødrene har et lavere inntak miljøgi …»

Den verdenskjente forskeren...

«Jeg tror at uten tap av tarmbarriere (lekk tarm), er det  vanskelig å forstå hvordan autoimmune sykdommer vil utvikle seg.» … Fortsett å lese «Den verdenskjente forskeren Alessio Fasano forklarer autoimmunitet og lekk tarm i Scientific Am …»