Sammenheng mellom sukker og kreft

Forskere ved Texas Universitet i Dallas har vist en klar sammenheng mellom sukker og utvikling av flere kreftformer. Plateepi [...]
LES MER

Husholdningskjemikalier endrer thyroideafunksjonen.

Enda en studie bekrefter den skadelige virkningen ftalater har på thyroidea-funksjonen. Studien viser at små jenter er mer [...]
LES MER

Stressede mødre under svangerskap får avkom som overspiser

Forsøk på mus der man induserer stress under svangerskap får avkom som utvikler adferd med overspising. Denne adferden sky [...]
LES MER

CRISPR gen-redigering kan føre til uventede genforandringer

CRISPR-cas9 er en reletivt ny metode for gen-redigering. CRISPR har vært en banebrytende metode for retting av genfeil. Gjen [...]
LES MER

Ny forskning: Probiotika virkningsfullt mot depresjon

Probiotika kan lindre symptomer på depresjon, samt hjelpe mot fordøyelsesplager (IBS), viser forskning fra McMaster Univers [...]
LES MER

Samspillet med mikrober kan være avgjørende for utvikling av autoimmunitet

Forskere viser mekanisme hvor mikrobene påvirker genuttrykket og potensielt påvirker helsa. Mikrober kan i stor grad påvir [...]
LES MER

Tomat kan bekjempe magekreft, viser studier

En ny studie viser at tomatekstrakt fra Italia hemmer gastrisk kreftcellevekst. Funnene baner vei for nye studier med sikte p [...]
LES MER

Hormonforstyrrende stoffer skader hjerneutvikling.

Under fosterutviklingen er hjernen svært avhengig av riktig nivå av thyroidea hormon. Vi utsettes for stadig større mengde [...]
LES MER

Stanford-forskere finner hjerneforandringer knyttet til ME

Forskere har funnet endringer i hjernen til dem som lider av ME og slitenhetsyndrom, som gir konkrete funn på nevrologiske [...]
LES MER

Forskere finner link mellom ME og ubalanser i tarmen

For første gang, rapporterer Cornell-forskere at de har identifisert biologiske markører av sykdommen ME i tarmbakterier og [...]
LES MER