fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

CRISPR gen-redigering kan føre til uventede genforandringer

CRISPR-cas9 er en reletivt ny metode for gen-redigering. CRISPR har vært en banebrytende metode for retting av genfeil. Gjennom denne metoden har man for første gang kunnet plassere ønskede gener med målrettet plassering i forsøk utført på cellekulturer. Å kunne plassere ønskede gener forutsigbart og målrettet er helt avgjørende for å unngå uønskede effekter av gen modifiseringen.
Nå viser det seg at metoden medfører mange uventede genplasseringer i arvematerialet når metoden utføres på hele organismer i museforsøk. Dette medfører at metoden ikke er så forutsigbar og presis og vil sannsynligvis kunne ha svært mange uønskede og potensielt skadelige virkninger i klinisk bruk på mennesker. Det er planlagt flere kliniske forsøk med bruk av CRISPR.
Den store entusiasmen for terapeutisk bruk av CRISPR kan være basert på et ufullstendig kunnskapsgrunnlag.
Les artikkelen her:
Les hele artikkelen her: