fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Hormonforstyrrende stoffer skader hjerneutvikling.

Under fosterutviklingen er hjernen svært avhengig av riktig nivå av thyroidea hormon.
Vi utsettes for stadig større mengder av hormonforstyrrende stoffer som blant annet finnes i sprøytemidler, plastprodukter, flammehemmere og i surfactanter. Slike stoffer finnes blant annet i mat, teflonpanner, møbler, vaskemidler, klær, sminke og i drikkevann.
Forsøk utført på rumpetroll viser at de gjennomgår manglende metamorfose når de utsettes for slike miljøgifter med samme konsentrasjoner som er vanlig forekommende i fostervann hos mennesker.
I løpet av de siste 50 år har den kjemiske produksjonen økt 300 ganger. I løpet av den samme perioden har man registrert fallende IQ i befolkningen og en alarmerende utvikling av autisme, adferds og lærevansker hos unge. I USA har nå 1 av 42 unge gutter en autismespekter diagnose. Denne utviklingen kan bare forklares gjennom endringer av miljøfaktorer. Cocktail-effekten med eksponering av en rekke syntetiske stoffer er ikke tilstrekkelig undersøkt til at vi kan klassifisere alle godkjente syntetiske stoffer som trygge.
Les mer her: