Hormonforstyrrende stoffer skader hjerneutvikling.

Under fosterutviklingen er hjernen svært avhengig av riktig nivå av thyroidea hormon.

Vi utsettes for stadig større mengder av hormonforstyrrende stoffer som blant annet finnes i sprøytemidler, plastprodukter, flammehemmere og i surfactanter. Slike stoffer finnes blant annet i mat, teflonpanner, møbler, vaskemidler, klær, sminke og i drikkevann.

Forsøk utført på rumpetroll viser at de gjennomgår manglende metamorfose når de utsettes for slike miljøgifter med samme konsentrasjoner som er vanlig forekommende i fostervann hos mennesker.

I løpet av de siste 50 år har den kjemiske produksjonen økt 300 ganger. I løpet av den samme perioden har man registrert fallende IQ i befolkningen og en alarmerende utvikling av autisme, adferds og lærevansker hos unge. I USA har nå 1 av 42 unge gutter en autismespekter diagnose. Denne utviklingen kan bare forklares gjennom endringer av miljøfaktorer. Cocktail-effekten med eksponering av en rekke syntetiske stoffer er ikke tilstrekkelig undersøkt til at vi kan klassifisere alle godkjente syntetiske stoffer som trygge.

Les mer her: