fbpx

Sammenheng mellom sukker og kreft

Forskere ved Texas Universitet i Dallas har vist en klar sammenheng mellom sukker og utvikling av flere kreftformer.
Plateepithel carcinom er en kreftform som er særlig avhengig av sukker. Visse kreftformer har en kraftig oppregulering av glucose transportøren GLUT1.
Klinisk korreleres forhøyet GLUT1-mediert glykolyse i lunge SqCC med høy 18F-FDG opptak og deemed dårlig prognose. Denne tidligere ubeskrevne metabolske heterogeniteten av NSCLC-subtyper medfører betydelig potensial for utvikling av diagnostiske, prognostiske og målrettede terapeutiske strategier for lungekreft, kreft som eksisterende terapeutiske alternativer er klinisk utilstrekkelige for.
Les hele artikkelen her: