Tomat kan bekjempe magekreft, viser studier

En ny studie viser at tomatekstrakt fra Italia hemmer gastrisk kreftcellevekst. Funnene baner vei for nye studier med sikte på å kunne anbefale ny livsstilsveiledning, ikke bare for forebygging, men potensielt som støtte til konvensjonell behandling.

«Tomaters antitumorale effekt synes ikke å være relatert til bestemte komponenter, for eksempel lycopen, men at tomater bør vurderes i sin helhet,» sier Daniela Barone, forsker ved «Oncology Research Center of Mercogliano (CROM)», og en av forfatterne av studien.

Studiene er gjort på dyrkede kreftceller.

Les hele forskningsrapporten her