Tomat kan bekjempe magekreft, viser studier

En ny studie viser at tomatekstrakt fra Italia hemmer gastrisk kreftcellevekst. Funnene baner vei for nye studier med sikte på å kunne anbefale ny livsstilsveiledning, ikke bare for forebygging, men potensielt som støtte til konvensjonell behandling.
“Tomaters antitumorale effekt synes ikke å være relatert til bestemte komponenter, for eksempel lycopen, men at tomater bør vurderes i sin helhet,” sier Daniela Barone, forsker ved “Oncology Research Center of Mercogliano (CROM)”, og en av forfatterne av studien.
Studiene er gjort på dyrkede kreftceller.
Les hele forskningsrapporten her