Brokkolispirer mot diabetes 2

Konsentrert brokkoli-spirekstrakt kan hjelpe type 2-diabetespatienter med å styre blodsukkeret, ifølge en ny studie publisert av American Association for the Advancement of Science

Resultatene kan gi et alternativ for å forbedre denne tilstanden, som har blitt en verdensomspennende epidemi.

Type 2 diabetes rammer over 300 millioner mennesker globalt, og så mange som 15% av pasientene kan ikke ta førstegangsbehandling metformin på grunn av risiko for nyreskade. Forsker Annika Axelsson og kollegaer brukte en ny tilnærming for å identifisere forbindelser som kan motvirke sykdomsassosierte genuttrykksendringer forbundet med type 2 diabetes.

Forskerne konstruerte et uttrykk for type 2 diabetes basert på 50 gener, og brukte deretter offentlig tilgjengelige datasett for å finne 3 852 forbindelser for legemidler som potensielt reverserer sykdom. Den mest lovende kjemikalien – Sulforaphane, en naturlig forekomst i krusiferøse grønnsaker – senket glukoseproduksjonen i leverceller, og endret levergenuttrykket fra en syk tilstand hos diabetiske rotter.

Når forskerne ga konsentrert brokkoli-spireekstrakter til 97 pasienter med type 2 diabetes i en 12-ukers randomisert placebokontrollert studie, viste overvektige deltakere som gikk inn i studien med dysregulert sykdom, signifikant redusert fastende blodsukker i forhold til kontrollene. Les studien her hos American Association for the Advancement of Science

Funkmed Film from Funksjonellmedisinsk Institutt on Vimeo.