fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Giftstoffer, tungmetaller og Autisme

Ved stadig mer forskning finner man betydelig høyere nivåer av giftige metaller og andre giftstoffer hos barn med autisme, sammenlignet med andre barn. 

Autismespektrumtilstander er en rekke tilstander preget av sosiale utfordringer og kommunikasjonsvansker som vanligvis blir tydelige tidlig i barndommen. Rapporterte tilfeller har steget nesten åtte ganger i  USA de siste to tiårene. Mens tidligere studier har vist økningen å være delvis på grunn av endringer i diagnostisk praksis og større offentlig bevissthet om autisme, forklarer dette ikke fullt ut den kraftige økte forekomsten. Både genetiske og miljømessige faktorer antas av de fleste som forsker på dette feltet å være viktige bestanddeler i utviklingen av tilstanden.

Luftforurensning og Autisme

Barn med autisme spektrumforstyrrelse (ADD) hadde blitt utsatt for høyere nivåer av visse luftbårne giftstoffer i løpet av deres mødres graviditet og de to første årene i livet sammenlignet med barn uten tilstanden, ifølge forskere ved Pittsburgh Graduate School of Public Health. Basert på barnets eksponering av konsentrasjoner av giftstoffer under mors graviditet og de to første årene av livet, oppdaget forskerne at barn som falt i høyere eksponeringsgrupper for Styren og Krom, hadde en 1,4- til to ganger større risiko for ADD.
Artikkelen fortsetter under

Behandle Autisme ved å behandle tarmen

BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING.
Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? Vi tar kontakt med deg så fort som mulig i åpningstiden.

«Våre resultater legger til den økende mengden forskning som forbinder miljømessige eksponeringer, for eksempel luftforurensning, til ADD,» Evelyn Talbott, Dr.P.H., hovedforsker og professor i epidemiologi ved Pitt Public Health.. Les artikkelen på Science Daily her 

Tungmetaller og Autisme

I en studie publisert i tidsskriftet Biological Trace Element Research rapporterer Arizona State University forskere at barn med autisme hadde høyere nivåer av flere giftige tungmetaller i blod og urin sammenlignet med andre barn. Studien omfattet 55 barn med autisme i alderen 5-16 år sammenlignet med 44 andre barn barn uten noen diagnose med samme alder og kjønn. Autismegruppen hadde signifikant høyere nivåer av bly i deres røde blodlegemer (+41 prosent) og signifikant høyere urinnivåer av bly (+74 prosent), tallium (+77 prosent), tinn (+115 prosent) og wolfram (+ 44 prosent). Bly, tallium, tinn og wolfram er giftige metaller som kan forringe hjernens utvikling og funksjon, og også forstyrre andre organers og systemers funksjon.
Samlet sett har barn med autisme høyere gjennomsnittlige nivåer av flere giftige metaller, og høye nivåer av flere av disse toksiske metallene er sterkt forbundet med variasjoner i alvorlighetsgraden av autisme for alle tre av de undersøkte autisme-alvorlighetsskalaene. Les hele forskningsrapporten her

Giftstoffer, graviditet og Autisme

Ved hjelp av forskning på babytenner, fant forskere fra Senator Frank R. Lautenberg Environmental Health Sciences Laboratory og The Seaver Autism Center at forskjeller i opptak av flere toksiske stoffer i løpet av andre og tredje trimester i graviditeten og tidlig spedbarnsalder – er forbundet med økt risiko for å utvikle autismespektrumforstyrrelser, ifølge en studie publisert 1. juni 2017 i Nature Communications.
Forskningen tyder på at både miljøgifter og kosthold kan utgjøre en viktig rolle i utviklingen av tilstandene. I tillegg til å identifisere spesifikke miljøfaktorer som påvirker risiko, fastslår studien også utviklingsperioder hvor eksponering utgjør den største risikoen for autisme senere i livet.
«Vi fant betydelige forskjeller i metallopptak mellom Autisme-berørte barn og deres tvillingsøsken som ikke hadde tilstanden, men bare under konkrete utviklingsperioder,» sa Manish Arora, PhD, BDS, MPH, direktør for eksponeringsbiologi ved senator Frank Lautenberg Environmental Health Sciences Laboratory. «Spesielt hadde søskenene med Autisme høyere opptak av nevroksoksinet bly, og redusert opptak av de essensielle mineralene mangan og sink, i løpet av sen graviditet og de første månedene etter fødselen. Tungmetallnivåene tre måneder etter fødselen ble vist å være forutsigende om alvorlighetsgraden av tilstandene åtte til ti år senere i livet. »
«Våre data viser et potensielt samspill mellom gener og miljø,» sier Abraham Reichenberg, PhD, professor i psykiatri og miljømedisin og folkehelse. Les hele forskningsrapporten på Nature sine nettsider her

Vi har et høyt kvalifisert team med erfarne leger. BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING FOR Å AVKLARE HVORDAN VI KAN HJELPE DEG.

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Funksjonellmedisin har spesielt blitt aktualisert gjennom den enorme økningen i kroniske lidelser, som man har utfordringer med å finne standard behandlingsformer for. Les mer om Funksjonellmedisin her
Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden som Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne avdelinger for Funksjonell medisin.  Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske helsemyndigheter. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.