Mennesker er ikke skapt for ensomhet.

Forskere ved University of Chicago har vist at ensomhet skaper en positiv feedback som fører til økt selvopptatthet. Økt selvopptatthet øker igjen faren for å forbli ensom. Dette skaper en positiv feedback-loop det kan være vanskelig å komme ut av. Redusert selvopptatthet er en god behandlingsstrategi for å komme seg ut av ensomhet.

Ensomme mennesker har høyere sannsynlighet for å utvikle fysiske og mentale helseproblemer. Ensomhet har blitt et stort globalt problem. Studien pågikk fra 2002-2013 og inkluderte et tilfeldig utvalg av 229 personer i alderen 50-68 år. 30-40% rapporterte at de følte seg konstant ensomme.

Evolusjonsmessig kan ensomhet forstås som en ubehagelig opplevelse som på samme måte som fysisk smerte er helt avgjørende for vår overlevelse og evne til å føre arten videre. Mennesket har utviklet seg til å bli en så betydningsfull art hovedsaklig fordi vi har gitt hverandre gjensidig hjelp og beskyttelse og vi har utviklet en hjerne som gjør oss tilpassningsdyktige i sosiale relasjoner. Ensomhet er en del av et varslingssystem som motiverer mennesker til å gjenopprette eller opprette nye sosiale relasjoner.

I et moderne samfunn kan selvopptatthet ha en kortvarig beskyttende effekt for ensomme mennesker, men ikke i et langt perspektiv. Å redusere ensomhet er et viktig tiltak for å optimalisere helsetilstanden i befolkningen.

Les mer her: