Sammenheng mellom autoimmune tilstander, betennelse og psykisk lidelser

Ny forskning publisert i Nature viser hvordan kronisk betennelse påvirker hjernen.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Opptil 75 prosent av pasientene med Systemisk Lupus – en autoimmun sykdom kjent som Lupus – opplever nevropsykiatriske symptomer. Men så langt har vår forståelse av mekanismene som ligger til grunn for lupus effekter på hjernen, vært ukjent.

Nå har ny forskere fra Boston Children’s Hospital publisert sine overraskende funn i Nature.

«Generelt har lupuspasienter et bredt spekter av nevropsykiatriske symptomer, inkludert angst, depresjon, hodepine, anfall og psykose,»

det sier Allison Bialas, PhD og Michael Carroll , PhD, som er en del av Boston Children’s program innenfor Cellular and Molecular Medicine.

«I lang tid var det ikke engang anerkjent at dette var symptomer på sykdommen.»

Hvordan påvirker kronisk betennelse hjernen?

Lupus, som påvirker minst 1,5 millioner amerikanere, får immunforsvaret til å angripe kroppens vev og organer. Dette fører til at kroppens hvite blodlegemer frigjør type 1-interferon-alfa, et lite cytokinprotein som fungerer som en systemisk alarm, og utløser en kaskade med ytterligere immunaktivitet som den binder med reseptorer i forskjellige vev.

Artikkelen fortsetter under.

Inntil nå har man ment at disse sirkulerende cytokinene ikke kunne krysse blodhjernebarrieren, membranen som styrer overføring av materialer mellom sirkulerende blod og sentralnervesystemets væsker.

«Det har ikke vært noen indikasjon på at type 1-interferon kunne komme inn i hjernen og avbryte immunresponsen der,»

det sier Carroll, som også er professor i pediatri ved Harvard Medical School.

Så var det ganske uventet da Carrolls team oppdaget at interferon-alfa faktisk syntes å gjennomtrenge blodhjernebarrieren og gi forandringer i hjernen.

Carroll sier;

«Vi har funnet en mekanisme som direkte knytter betennelse til psykisk sykdom,»

og videre at;

«Denne oppdagelsen har store implikasjoner for en rekke sykdommer i sentralnervesystemet.»

Forskerne avslutter med å si at;

«Vi har sett microglia dysfunksjon i andre sykdommer som schizofreni, som kobler lupus til andre nevrologiske sykdommer» 

Implikasjonene av disse funnene går langt utover Lupus fordi betennelse understøtter så mange sykdommer, fra Alzheimers til virusinfeksjon til kronisk stress. Les hele studien her

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.