Forbindelse mellom biologisk resirkulering og autoimmun sykdom

Gener som regulerer et cellulært resirkuleringssystem kalt autophagy, blir ofte mutert hos Crohns-pasienter. Dette viser at det er en forbindelse mellom biologisk resirkulering og autoimmun sykdom.

Det er velkjent at Autophagy blir utløst og styrket av periodisk fasting. Nå har forskere ved UT Southwestern Medical Center gjort spennende funn.

Dr. Lora Hooper, leder av immunologi ved UT Southwestern og forsker ved Howard Hughes Medical Institute sier: «Dette er det første eksempelet på denne mekanismen som brukes av immunforsvar i alle slags dyr,» publisert på nettet i Science.

Vi har et høyt kvalifisert team med erfarne leger. BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING FOR Å AVKLARE HVORDAN VI KAN HJELPE DEG.

Sentrene for sykdomskontroll og -forebygging i USA anslår at om lag 3 millioner amerikanske innbyggere lider av inflammatorisk tarmsykdom som Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. De to tilstandene er preget av kronisk betennelse i mage-tarmkanalen.

Dr. Shai Bel, en postdoktoral forsker i Dr. Hoopers laboratorium og hovedforfatteren av studien, sa at betydningen av studiens funn hviler på forståelsen av det komplekse, dynamiske økosystemet i tarmen.

Les videre under

Autoimmune Sykdommer: immunsystemet angriper egen kropp

«Vår tarmpassasje er tullet med trillioner bakterier som gjør oss en god tjeneste ved å hjelpe oss med å fordøye mat, men de kan også forårsake sykdom hvis de kan invadere vevet vårt,» sa Dr. Bel. «For å holde nyttige bakterier på sikker avstand, produserer celler antimikrobielle proteiner – små våpen på celleoverflaten som målretter og dreper bakterier som truer med å invadere tarmceller.»

Farlige patogener, som de som forårsaker matforgiftning, har utviklet avanserte våpen-systemer som har som mål å overvinne den første forsvarslinjen, fortsatte han. Den sekundære banen som ses i denne studien ser ut til å sende forsterkninger til slaglinjene på celleoverflaten, la han til. Autophagy – som dr. Yoshinori Ohsumi fra Japan ble tildelt 2016 Nobelprisen i fysiologi og medisin – er en celle brukt til å nedbryte og resirkulere unødvendige cellekomponenter.

«Når intestinale celler møter Salmonella, går deres proteinvåpen gjennom denne omveien, Autophagy, til kamplinjene på celleoverflaten,» sa Dr. Hooper. «For de med en mutasjon vil de med Crohn ha denne veien blokkert og ikke i stand til å drepe bakterier. I samsvar med disse funnene oppdaget våre samarbeidspartnere at mus ble sykere når de ble utsatt for et annet matbårent patogen.»

Forskerne observerte abnormaliteter i muskelen i tarmene som lignet unormaliteter i proteinemballasje sett i cellene til Crohns pasienter, sa hun. Hun understreket imidlertid at Crohns sykdom er en komplisert tilstand.

«Forståelse av hva som skjer i Crohns pasienter og rollen til mutasjoner i dette systemet vil trenge mye mer forskning,» sa hun. «Vi tror at denne studien gir en bedre forståelse av hva som går galt i tarmen hos Crohns pasienter. Tiden vil gi oss bedre svar.» Les studien her

Tidligere studier har vist at Autophagy kan øke gjennom fasting og kalorirestriksjon.

Vi har et høyt kvalifisert team med erfarne leger. BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING FOR Å AVKLARE HVORDAN VI KAN HJELPE DEG.

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden som Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne avdelinger for Funksjonell medisin.  Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske helsemyndigheter. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.