Hjertefeil er forbundet med mangel på viktige tarmbakterier

Sammenheng mellom tarmhelse og hjertefeil, viser ny forskning.

En studie gjort av forskere fra Det tyske senteret for kardiovaskulær forskning (DZHK) gir verdifull innsikt for å forstå hvordan tarmbakterier er knyttet til utviklingen av hjertesvikt. Men det har lenge vært kjent at hjertesvikt og tarmhelse er knyttet tett sammen.

Artikkelen fortsetter under

persontilpasset medisin

Prosjektet ledet av professor Norbert Frey fra Universitetshospitalet Schleswig-Holstein, Campus Kiel, ble gjennomført i nært samarbeid med professor Andre Frankes team ved Christian-Albrechts-Universität Kiel. Resultatene viste at en signifikant lavere andel forskjellige bakterier er funnet i tarmen hos pasienter med hjertesvikt enn hos friske. Individuelle viktige stammer av bakterier er betydelig redusert.

Viktige faktorer: kosthold, medisiner, røyking

«Selvfølgelig påvirker andre faktorer også sammensetningen av våre tarmbakterier. Vi vet at tarmfloraen til en veganer som begynner å spise kjøtt, endres innen tre dager,» forklarer professor Dr. Mark Lüdde fra Universitetssykehuset Schleswig-Holstein, Campus Kiel. Personer med annerledes diett, som for eksempel en vegansk diett, fikk ikke lov til å delta i studien. I stedet valgte de individer med en standard diett som omfatter både kjøtt og grønnsaker for begge grupper.

I tillegg til diett påvirker medisinen også tarmfloraen. Det var derfor viktig at kontrollgruppen også tok medisiner som pasienter med hjertesvikt må ta rutinemessig. Røykerne var også inkludert i begge gruppene. Alle deltakerne var fra samme region og var i samme alder; Kjønnsfordeling og BMI var like i begge grupper.

Artikkelen fortsetter under

Mage, tarm og Fordøyelsesplager

Det observerte mønsteret av de reduserte stammene av bakterier virker svært karakteristisk for hjertesvikt, og derfor kan disse resultatene være et nytt utgangspunkt for behandling. Forskjellene mellom sunne individer og de med hjertesvikt kom derfor hovedsakelig gjennom tap av bakterier av slægten Blautia og Collinsella, samt to tidligere ukjente stammer som tilhører familiene Erysipelotrichaceae og Ruminococcaceae.

Andre forskningsprosjekter har vist at forekomsten av Blautia reduserer betennelser. På samme måte er slekten Faecalibacterium assosiert med antiinflammatoriske mekanismer. Det er imidlertid ikke bare redusert hos pasienter med hjertesvikt. Siden hjertesvikt er ledsaget av kronisk betennelse, er en teori at tarmfloraen fremmer den systemiske betennelsen. Lüdde og hans kollegaer tror det er plausibelt at en endret bakteriell profil kan være en risikofaktor eller en tidlig sykdomsmarkør for hjertesvikt. Dette støttes av den siste karakteriseringen av trimetylamin-N-oksid (TMAO), et metabolsk produkt av tarmbakterier, som en uavhengig risikofaktor for dødeligheten hos pasienter med hjertesvikt. Les studien her

Artikkelen fortsetter under

Les om vårt tilbud her
Les om vårt tilbud her

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Les mer om oss og tilbudet vårt her. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne sentre for Funksjonell medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning som blir publisert.