Kø-kjøring kan være farligere enn du tror

Eksponering for forurensende stoffer som forårsaker oksidativt stress for rushtid-pendlere har vist potensielt alarmerende resultater.

Nivåene av noen former for skadelig partikler i bil ble funnet å være dobbelt så høye som tidligere antatt. Alle vet at eksponering for forurensning under rushtidstrafikken kan være farlig for helsen din, men det er enda verre enn tidligere antatt. Bilmålinger av forurensende stoffer som forårsaker oksidativt stress, har funnet eksponeringsnivåer for førere til å være dobbelt så høye som tidligere antatt. Resultatene ble publisert 27. juni i tidsskriftet Atmospheric Environment.

De fleste trafikkforurensningssensorer plasseres på bakken langs veien og tar kontinuerlige prøver i en 24-timers periode. Langsiktig prøvetaking savner nyanserte variabler forårsaket av trafikkbelastning og miljøforhold.

Les videre under

GRATIS VEILEDNING. Vi har et høyt kvalifisert lege-team.

Forskerne oppdaget opptil dobbelt så mye partikkelformet materiale i bilene som veiesensorene. Teamet fant også at forurensningen inneholdt to ganger mengden kjemikalier som forårsaker oksidativt stress, som antas å være involvert i utviklingen av mange sykdommer, inkludert respiratoriske og hjertesykdommer, kreft og noen typer neurodegenerative sykdommer.

«Hvis disse kjemikaliene er like dårlige for folk som mange forskere tror, bør pendlere alvorlig omprøve sine kjørevaner,»sa Michael Bergin, professor i sivilingeniør og miljøteknologi ved Duke.

«Det er mange grunner til at en bilprøve vil finne høyere nivåer av visse typer luftforurensning, sier Heidi Vreeland, doktorgradsstudent i Bergins laboratorium og førsteforfatter. «Den kjemiske sammensetningen av eksos endrer seg veldig raskt, selv i løpet av bare noen få meter. Og morgensolen oppvarmer veiene, noe som gir mer forurensning høyere i luften.»

Funksjonellmedisinsk Helseundersøkelse

Reaktive oksygenarter funnet i denne studien kan føre til at kroppen produserer kjemikalier for å håndtere det reaktive oksygenet. Partikulært materiale gir samme respons. I kombinasjon utløser eksponeringen en overreaksjon som kan være ødeleggende for friske celler og DNA.

Oksidativt stress – antas å spille en rolle i et bredt spekter av sykdommer som Asperger syndrom, ADHD, kreft, Parkinsons sykdom, Alzheimers sykdom, aterosklerose, hjertesvikt og hjerteinfarkt, autisme, infeksjon, kronisk utmattelsessyndrom og depresjon.

Les videre under

Autoimmune Sykdommer: immunsystemet angriper egen kropp

«Det er fortsatt mye debatt om hva slags forurensning som er den største bekymringen, og hva som gjør dem så farlige,» sa Bergin. «Men bunnlinjen er at kjøring i rushtiden er enda verre enn vi trodde.» Les studien her

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden som Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne avdelinger for Funksjonell medisin.  Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske helsemyndigheter. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.