fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Ny svært nyttig forskning om hjerteinfarkt

Et akutt hjerteinfarkt bør ikke ses isolert – Dette er en «systemisk» tilstand med innvirkning på hele kroppen og gir respons i flere andre organer, som lever og milt.

Det er hovedfunnet av en studie utført av  Avdelingen for thorakkirurgi ved kirurgi og dermatologi ved Medun Vienna. Denne studien har nå blitt publisert i tidsskriftet Oncotarget.
«Vi har vist bat vi må revurdere vår tunnelvisjon som fokuserer utelukkende på hjertet i tilfelle et hjerteinfarkt,» sier studiens forfatter Zimmerman. «Et hjerteinfarkt er ikke en isolert hendelse – resten av kroppen reagerer også. For første gang kunne vi vitenskapelig beskrive det fulle bildet av et hjerteinfarkt. Dette bidrar enormt til vår forståelse når det gjelder systembiologi.»
Hittil har standardvitenskapen vanligvis forsøkt å forstå molekylære og cellulære prosesser etter et hjerteinfarkt (utløst av et sirkulasjonsproblem) ved hjelp av en monokausal tilnærming i stedet for å ta en helhetlig oppfatning. Tilsvarende var det lite kjent om virkningen på vevet rundt infarktet og på andre organer.
Forskerne kunne vise at tusenvis av gener er involvert i et hjerteinfarkt. Infarktet endrer uttrykket av nesten 9000 gener i hjertet, men også 900 i leveren og rundt 350 i miltvevet innen 24 timer etter infarkt. Samtidig var de i stand til å tilskrive en viktig rolle for transkripsjonsfaktoren Klf4 (et protein som er viktig for å aktivere mange andre gener). Dette ble også bekreftet av histologiske tester utført på humant obduksjonsmateriale.
«Myokardiell iskemi, det vil si et hjerteinfarkt, slutter ikke med den skadede hjertemuskelen. Våre resultater viser at mange flere organer er berørt, og det er betydelig bevis på at en rekke forskjellige organsystemer er involvert i kroppens respons på infarkt. » De nye funnene stiller ikke spørsmål til den nåværende akutte behandling for hjerteinfarkt, men de åpner debatten om hvorvidt fremtidig behandling bør ses systematisk og bør adressere ulike områder av kroppen.
Dette dokumentet er et resultat av et nært samarbeid mellom avdelingen for kirurgisk kirurgi ved Kirurgisk Institutt, Christian Doppler Laboratoriet for diagnose og regenerering av kardiotoraksyre og avdelingen for dermatologi (Michael Mildner) og Institutt for medisin II, kardiologisk avdeling (Mariann Gyöngyösi) av Medun Vienna. Les hele studien her

BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING.
Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? Vi tar kontakt med deg så fort som mulig, innen 24 timer i åpningstiden

Hva er Funksjonell medisin

Funksjonell medisin er persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom og funksjonsnedsettelse. Funksjonell Medisin er en videreutdanning, i regi av den amerikanske organisasjonen IFM,  for leger og annet autorisert helsepersonell med ordinær medisinsk bakgrunn. Leger verden over har nå tatt denne videreutdanningen som har høyeste godkjenning og anbefaling av amerikanske helsemyndigheter. Funksjonellmedisin har spesielt blitt aktualisert gjennom den enorme økningen i kroniske lidelser, som det tradisjonelle helsevesenet har utfordringer med å finne standard behandlingsformer for. 30 % av alle amerikanske offentlige studiesteder for medisin har også Funksjonellmedisin som en del av pensum. Vi ser også at flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden som Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne avdelinger for Funksjonell medisin.  Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske helsemyndigheter. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Funkmed Film from Funksjonellmedisinsk Institutt on Vimeo.