fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Økt risiko for autisme ved økt genetisk variasjon og luftforurensning

En ny studie viser at individer med høyt nivå av genetisk variasjon og forhøyet eksponering for ozon har en enda høyere risiko for å utvikle autisme enn det som forventes ved å legge de to risikofaktorene sammen.

Studien er den første som ser på de kombinerte effektene av genetisk variasjon, miljøfarefaktorer og autisme, og den første til å identifisere en interaksjon mellom gener og miljø som fører til en økning i risiko som ikke ville bli funnet ved å studere disse faktorene uavhengig. En artikkel som beskriver forskningen, er publisert i tidsskriftet Autism Research.
«Autisme, som de fleste menneskelige sykdommer, er komplisert,» sier Scott B. Selleck, professor i biokjemi og molekylærbiologi ved Penn State og en av lederne av forskningsgruppen. «Det er trolig hundrevis, om ikke tusenvis av involverte gener, og frem til nå – med svært få unntak – disse har blitt studert uavhengig av miljømessige faktorer som kan føre til autisme. Vårt team av forskere representerer en fusjon av mennesker med genetisk kompetanse og miljøepidemiologer, slik at vi for første gang kan svare på spørsmål om hvordan genetiske og miljømessige risikofaktorer for autisme interagerer. »
Da forskerne evaluerte samspillet mellom de ulike risikofaktorene, så de en stor effekt av ozon blant barn med enten genetiske duplikasjoner eller total kopi-nummervariasjon. Ozon i seg selv hadde svært lite effekt på risikoen for autisme, slik at det i studier som ikke tok hensyn til interaksjoner mellom risikofaktorer, kunne ha blitt ignorert. Interaksjoner mellom de ulike andre faktorene, selv de med store individuelle effekter, syntes å ha svært liten effekt på risiko.
Artikkelen fortsetter under

Behandle Autisme ved å behandle tarmen


«Denne studien viste effekten av et forurensingsmiddel som ikke tidligere var forbundet med autisme risiko. Denne studien kan være et eksempel på hvordan å ta hensyn til genomisk variasjon kan hjelpe oss med å identifisere nye risikofaktorer for autisme,» sier Heather Volk, assisterende professor ved Institutt for Psykisk helse på Johns Hopkins Bloomberg Helsehøgskolen.
«Hvis vi bare ser på rånumrene, ser vi en ti ganger økning i risikoen for autisme for personer i topp 25 prosent for nivået av genetisk variasjon og i de øverste 25 prosentene for eksponering for ozon før en statistisk vurdering. Sammenlignet med individene i bunnen 25 prosent for hver av disse tiltakene, sa Selleck. «Denne økningen i risikoen er slående, men gitt hva vi vet om kompleksiteten til sykdommer som autisme, kanskje ikke overraskende. Det viser hvor viktig det er å vurdere ulike typer risikofaktorer for sykdom sammen, selv de med liten individuell effekt.» Les studien her

Vi har et høyt kvalifisert team med erfarne leger. BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING FOR Å AVKLARE HVORDAN VI KAN HJELPE DEG.

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her
Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden som Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne avdelinger for Funksjonell medisin.  Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske helsemyndigheter. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.