Immunologisk mekanisme for regulering av tarmflora oppdaget

Forskere har for første gang vist at immunoglobulin M (IgM), i tarmene, spiller en nøkkelrolle for å opprettholde mangfoldet av tarmflora ved å inkludere og beskytte mikroorganismer som er gunstige for vår helse.

Definisjon Immunoglobin fra Store Medisinske leksikon: Immunglobulin, ofte forkortet Ig, en bestemt gruppe proteiner i blodet som virker som antistoffer. Antistoffer er av livsviktig betydning i kroppens forsvar mot infeksjoner. Immunglobulinene blir produsert av spesielle celler (plasmaceller) i lymfeknuter, milt og benmarg. Les mer

Forskere fra Hospital del Mar Medical Research Institute (IMIM) har for første gang vist at immunoglobulin M spiller en nøkkelrolle for å opprettholde mangfoldet av tarmflora. Disse resultatene er publisert i det vitenskapelige tidsskrift Immunity. «Vi har oppdaget at i tillegg til immunoglobulin A (IgA), så vil immunoglobulin M (IgM), utskilt i tarmen, samhandle med tarmmikrobiota og aktivt delta i å opprettholde mangfoldet. I tillegg har vi vist at IgM er en del av et immunologisk minnesystem hvor organismen vår er i stand til å gjenkjenne og tilpasse seg sitt mikrobielle miljø, «forklarer Giuliana Magri og Laura Comerma, forskere fra B Cell Biology forskergruppen ved IMIM og første-forfattere av artikkelen.

Vi har et høyt kvalifisert team med erfarne leger. BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING FOR Å AVKLARE HVORDAN VI KAN HJELPE DEG.

For å gjennomføre studien implementerte de svært avanserte eksperimentelle teknikker og «big data» analysemetoder. Et ytterligere høydepunkt i dette arbeidet er at analysene ble gjennomført ved hjelp av humane intestinale vevsprøver. «En annen konklusjon av dette arbeidet er at i tillegg til å fungere som agent for fjerning av mikroorganismer, deltar IgM aktivt i inkludering og vedlikehold av mikroorganismer som er gunstige for vår helse, sier Giuliana Magri.

Immunoglobuliner er proteiner som virker som antistoffer og beskytter organismen fra de ulike mikroorganismer som forsøker å invadere det. Men ikke alle mikroorganismer er skadelige: det er anslått at tarmen inneholder millioner mikroorganismer som er gunstige for vår helse på ulike måter. Disse mikroorganismene inkluderer bakterier, virus og sopp, og er også kjent som tarmflora, eller mikrobiota. En sunn, balansert intestinal mikrobiota er viktig for tarmhelsen og næringsopptaket, men mangel på balanse kan bidra til utvikling av sykdommer. «I de senere år har det blitt vist at en ubalanse i mikrobiota kan være involvert i utviklingen av ulike patologier som Crohns sykdom og ulcerøs kolitt, samt metabolske sykdommer som fedme, diabetes, allergier og autoimmune problemer, og til og med noen typer kreft, «forklarer Laura Comerma.

Les videre under

Autoimmune Sykdommer: immunsystemet angriper egen krop …

Immunsystemet spiller en viktig rolle for vår mikrobiota, eliminerer mikroorganismer som kan være skadelige, men tolererer andre som er fordelaktige. Immunoglobulin A (IgA) er en av de mest studerte immunologiske faktorene knyttet til reguleringen av mikrobiotaen og tarmfunksjonen. Molekylene utskilles i tarmslimhinnen og hindrer at skadelige bakterier trenger inn i kroppen vår.

Andrea Cerutti, hovedforsker, påpeker at «Selv om IgA er utvilsomt viktig, er en betydelig andel av befolkningen mangelfull i dette immunoglobulinet, og fremdeles utvikler det fortsatt ikke symptomer på sykdom. Inntil nå har IgM blitt ansett å spille en kompensatorisk rolle i fravær av IgA, men denne studien demonstrerer dens grunnleggende rolle i reguleringen av tarmmikrobioten. «Mikrobiota er for tiden et av de mest lovende forskningsområdene, da hver av oss huser 100 milliarder bakterier som er avgjørende for vår helse, og som spiller en grunnleggende rolle i mange av våre kroppslige prosesser. Denne studien åpner opp nye former for behandling. Les studien her

Vi har et høyt kvalifisert team med erfarne leger. BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING FOR Å AVKLARE HVORDAN VI KAN HJELPE DEG.

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden som Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne avdelinger for Funksjonell medisin.  Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske helsemyndigheter. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.