Tarmbakterier påvirker reproduksjonsevne og valg av seksualpartner.

Nye studier viser at tarmbakteriens sammensetning har en signifikant effekt på vår reproduksjonsevne og valg av kosthold, og effekten kan overføres til neste generasjon – med potensielle konsekvenser for helsa vår.

I økende grad forstår vi at mikrobiotaen kan være helt avgjørende for helsa vår, med en trillion mikroorganismer som lever i fordøyelseskanalen både hos mennesker og andre dyr. Mikrobiotaen kan påvirke en rekke fysiologiske egenskaper, inkludert utvikling, immunforsvar, ernæring og levetid. Og nå forskers det på hvordan manipulering av tarmmikrobiotaen kan påvirke andre helsemessige aspekter.

To nye studier – fra Universitetet i Sydneys Charles Perkins Center og School of Life and Environmental Sciences (SOLES) i samarbeid med Macquarie University’s Department of Biological Sciences – har oppdaget at tarmmikrobiota kan ha en betydelig effekt på vårt valg av kosthold og vår reproduksjonsevne, og at effekten faktisk kan overføres til neste generasjon.

Fortsetter under

Gratis veiledning

Lederforfatter Dr Adam Wong, som gjennomførte forskningen mens han var ved University of Sydney og nå er basert på University of Florida uttaler: «Vi visste at dyrene fant mat med mange og mye næringsstoffer, på måter som optimaliserer ytelsen og fysiologien. Men forståelsen av at de også fôrer de gunstige mikrobene åpner opp en helt ny dimensjon for fremtidig forskning. Det symbiotiske forholdet kan forme hvordan dyr, inkludert mennesker, velger forskjellige næringsstoffer og mikrober for å bedre helsa vår.»

I en annen studie, publisert i Biology Letters, forsket forskerne med forskjellige typer mikrober for å observere konsekvensene av endringer i tarmbakteriens sammensetning. De fant at reproduksjonsevne og valg av parringspartner ble påvirket av tarmbakterier.

Dr Juliano Morimoto, nå ved Macquarie University, sa at funnene viser effekten av tarmmikrobiota på reproduksjon, men mener også at disse effektene kan overføres til neste generasjon.

Artikkelen fortsetter under

Mage, tarm og Fordøyelsesplager

«Gitt betydningen av tarmmikrobiotaen i fysiologi og helse, viser våre funn viktige og langvarige effekter av tarmbakterier på reproduksjon og avkom,» sa han.

«Når forståelsen for tarmmikrobiomet og dens effekt øker, øker potensialet for gjennombrudd i forståelsen av bredere helseeffekter også.»

Professor Stephen Simpson, akademisk direktør ved Charles Perkins Center og medforfatter, sa at studiene ga en spennende illustrasjon av hvordan mikrober kan påvirke oppførelsen til verten, noe som kan være viktig for forståelsen av tarmmikrobiota, kognitiv funksjon og psykisk helse i fremtiden.

«Med den voksende interessen for tarmmikrobiomens rolle for helsa vår og sammenhengen mellom tarm og hjerne, viser denne studien at bakterier i tarmen påvirker kosthold og reproduksjonsadferd» sa han. Les studien her

Vi har et høyt kvalifisert team med erfarne leger. BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING FOR Å AVKLARE HVORDAN VI KAN HJELPE DEG.

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden som Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne avdelinger for Funksjonell medisin.  Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske helsemyndigheter. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.