Variert hjernetrening bedrer læring

De som ønsker å forbedre kognitive ferdigheter, har nytte av variert hjernetrening som kognitiv trening, fysisk trening og hjernestimulering, i henhold til en omfattende ny studie.

Illinois professor Aron Barbey ledet en studie som undersøkte hvordan kognitiv tverrfaglighet påvirker ferdighetslæring, og ble publisert i tidsskriftet Scientific Reports. 18-ukers studiet av 318 friske unge voksne fant at kombinasjon av fysisk trening og mild elektrisk hjernestimulering med datastyrt kognitiv trening fremmet ferdigheter som lærte vesentlig mer enn å bruke kognitiv trening alene.

«Læring gir grunnlaget for å skaffe seg nye ferdigheter og oppdatere tidligere kunnskap i lys av ny kunnskap og erfaring, sier studieleder Aron Barbey, professor i psykologi. «Våre resultater viser en metode for å forbedre læringen gjennom multimodal intervensjon. De gunstige effektene av kognitiv trening kan forbedres betydelig med tillegg av fysisk trening og ikke-invasiv hjernestimulering.»

Les videre under

GRATIS VEILEDNING. Vi har et høyt kvalifisert lege-team.

Psykologer har grundig studert og diskutert fordelene ved kognitiv trening, men har hovedsakelig fokusert på data-baserte oppgaver, sa Barbey. De få studiene som har innarbeidet andre treningsmodaliteter, som fysisk trening eller ikke-invasiv hjernestimulering, har vært små i prøvestørrelse, kort tid eller smal i omfang, sa han.

«Fysisk aktivitet og aerobic fitness er kjent for å ha gunstige effekter på hjernens underliggende strukturer og funksjoner,» sa Barbey, medlem av Beckman Institute for Advanced Science and Technology i Illinois. «Og forskning har vist at spesifikke hjernestimuleringsprotokoller kan forbedre kognitiv ytelse, noe som får oss til å undersøke effekten deres på kognitiv trening.»

Studien brukte seks forskjellige opplæringsoppgaver, designet for å måle spesifikke kognitive ferdigheter som minne, oppmerksomhet og oppgaveveksling. I etterprøven utførte gruppene som fikk kognitiv trening og fysisk trening eller alle tre inngrep betydelig bedre enn gruppen med kognitiv trening alene. Gruppen som mottok alle tre intervensjonene utførte konsekvent det beste, og viste betydelige gevinster i to av oppgavene over gruppen som fikk kognitiv og fysisk trening, men fikk ikke hjernestimulering. Les studien i Nature her

Funksjonellmedisinsk Helseundersøkelse

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden som Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne avdelinger for Funksjonell medisin.  Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske helsemyndigheter. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.