Viktige livsstilsfaktorer øker forventet levetid med inntil sju år

Opprettholde en normal vekt, ikke røyke, og å drikke moderate mengder alkohol er faktorer som gir sunne og friske år til livet.

Selvsagt ikke overraskende – men dog. Folk som ikke røyker, ikke er overvektige og forbruker alkohol moderat, kan forvente å leve sju år lenger enn den øvrige befolkningen, og tilbringe de fleste av disse ekstra årene med god helse, ifølge en ny studie.

Studien, som analyserte data for mer enn 14.000 amerikanske individer, fant at røykere som ikke var overvektige, levde 4-5 år lengre enn den generelle befolkningen, og at disse ekstraårene var uten funksjonsnedsettelse. Resultatene av analysen viste videre at individer som også konsumerte alkohol moderat levde syv år uten mer funksjonsnedsettelse enn den generelle befolkningen, og hadde en samlet forventet levetid som overgikk den for befolkningen i Japan, et land som ofte regnes for å være de med lengst forventet levetid. Studien ble utført av Mikko Myrskylä, direktør for Max Planck-instituttet for demografisk forskning, Tyskland, og Neil Mehta, professor i helseforvaltning og -politikk ved University of Michigan, USA.

«Forbedringer i medisinsk teknologi er ofte antatt å være hovedårsak til sunnere, lengre liv. Vi viste at en sunn livsstil, som koster ingenting, er nok til at enkeltpersoner kan nyte et veldig langt og sunt liv, sier Mikko Myrskylä.

Les videre under

GRATIS VEILEDNING. Vi har et høyt kvalifisert lege-team.

Han la til: «En moderat sunn livsstil er nok til å få fordelene. Det er ikke et urealistisk mål å unngå å bli overvektig, ikke røyke, og å konsumere alkohol moderat.»

Denne studien var den første som analyserte den kumulative effekten av flere viktige helseproblemer. Tidligere studier har sett på helsepersonell. Mikko Myrskylä og hans kollega undersøkte i stedet flere faktorer samtidig, noe som tillot dem å undersøke hvor lenge og sunt livene til folk som hadde unngått de fleste kjente individuelle atferdsfaktorer var.

Forskerne bemerket at hver av de tre usunne faktorene – fedme, røyking og usunt alkoholforbruk – var knyttet til en reduksjon av forventet levealder og til en tidligere forekomst av funksjonsnedsettelser.

Men det var også forskjeller: røyking viste seg å være forbundet med en tidlig død, men ikke med en økning i antall år med funksjonsnedsettelse, mens fedme ble vist å være forbundet med en lang periode med funksjonsnedsettelse. Overdrevent alkoholkonsum ble funnet å være forbundet med både redusert levetid og et redusert antall sunne år. Imidlertid ble fraværet av alle disse risikable sunne faktorene funnet å være forbundet med størst antall sunne år.

Funksjonellmedisinsk Helseundersøkelse

Det mest slående funnet var oppdagelsen av en stor forskjell i gjennomsnittlig levetid mellom de gruppene som var mest og minst i fare. Menn som ikke var overvektige, hadde aldri røkt, og drakk moderat ble funnet å leve i gjennomsnitt 11 år lenger enn menn som var overvektige, hadde røkt og drakk overdrevent. For kvinner ble gapet mellom disse to gruppene funnet å være enda større, 12 år.

«Det mest positive resultatet er at antall år vi må leve med fysiske begrensninger, ikke øker etter hvert som vi får flere år gjennom en sunn livsstil. I stedet er en sunn livsstil forbundet med en sterk økning i fysisk tilpassede år. Med andre ord, årene vi får gjennom en sunn livsstil er år med god helse, sier Mikko Myrskylä.

«Våre resultater viser hvor viktig det er å fokusere på forebygging. De som unngår risikofylte helsefaktorer, oppnår svært lange og sunne liv.

Disse resultatene er viktige, ikke bare for enkeltpersoner, men også for samfunnet. I et aldrende samfunn bestemmer eldrehelsen hvor mye penger som brukes på helsesystemet. I tillegg er friske eldre bedre i stand til å delta på arbeidsmarkedet og å utføre sosiale roller, for eksempel omsorg for barnebarn. Les studien her

Studien tok ikke inn kosthold, trening, miljø m.m. som faktorer, som vi jo også vet kan bidra signifikant til endringer i folks helse og forventet levetid. Og som man kan anta vil gjøre utslagene enda større.

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden som Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne avdelinger for Funksjonell medisin.  Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske helsemyndigheter. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.