fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Biofilm kan spille en viktig rolle i Lupus og Autoimmun Sykdom

Lupus, multippel sklerose og type 1 diabetes er sykdommer der immunsystemet angriper kroppen. Nå har forskere vist at bakterielle samfunn som kalles biofilm, spiller en rolle i utviklingen av den autoimmune sykdommen systemisk lupus erythematosus – en oppdagelse som kan gi viktige ledetråder om flere autoimmune lidelser.

Lupus, multippel sklerose og type 1 diabetes er blant sykdommer der immunsystemet angriper kroppen den ble designet for å forsvare.
Et team ledet av TUSM forskere Çagla Tükel, PhD, og Stefania Gallucci, MD, viser hvordan bakterielle biofilmer funnet i tarmen kan provosere frem Lupus. Forskningen er publisert i tidsskriftet Immunity. Dr. Tükel er assisterende professor i mikrobiologi og immunologi ved TUSM, og Dr. Gallucci er assisterende leder, mikrobiologi og immunologi, samt professori mikrobiologi og immunologi ved TUSM. Begge er medlemmer av Temple Autoimmunity Center.
Artikkelen fortsetter under
Vårt tilbud persontilpasset medisin
«Dette arbeidet understreker viktigheten av å vurdere infeksjoner som en mulig utløser for lupus,» sa Dr. Gallucci. «Veldig lite var kjent om hvordan biofilmer interagerer med immunsystemet fordi de fleste studier har sett på hvordan biofilmer beskytter bakterier, hvordan de gjør bakterier resistente mot antimikrobielle midler som antibiotika, men nesten ingenting er kjent om hva biofilmer gjør med immunforsvaret, «sa hun.
https://funksjonellmedisin.no/kundeuttalelser-2/
Biofilm er et tett pakket bakterielt samfunn som utskiller proteiner og andre stoffer. Disse stoffene danner en slimaktig matrise som beskytter bakteriene mot antimikrobielle stoffer, immunsystemet og andre stressorer. Biofilmer kan forekomme i vår tarm, blant bakteriene som hjelper oss å fordøye. De finnes som plakk på tennene, eller oppstår i urinveisinfeksjoner. De kan også finnes på menneskeskapte overflater som intravenøse katetre. Sentralt i lupus-utviklingen er et biofilmprotein kalt amyloid. I tarmbakteriene E. coli og Salmonella Typhimurium, kalles amyloider Curli på grunn av deres krøllete fiberlignende utseende.
Det har lenge vært kjent at infeksjon er assosiert med oppblussing av lupussymptomer. Faktisk spiller infeksjoner en rolle for mellom 20 prosent og 55 prosent av lupus pasienters dødelighet. Opptil 23 prosent av sykehusinnleggelser hos lupuspasienter skyldes komplikasjoner ved infeksjonssykdommer. Videre er bakteriene Salmonella mer aggressive hos lupuspasienter, med evnen til å skape potensielt dødelige komplikasjoner.
Artikkelen fortsetter under

Autoimmune Sykdommer: immunsystemet angriper egen kropp


Den nye undersøkelsen viser at kompleksene dannet fra curli amyloid og DNA i biofilmene til både Salmonella og E. coli gir opphav til ikke bare betennelse, men også de selvangripende antistoffene til lupus.
For å demonstrere rollen som biofilmer har i immunresponsen, ønsket forskerne å se hvordan sentineller i immunsystemet, kalt dendritiske celler, reagerte på en biofilm. De dendritiske cellene sendte «tendriller» inn i biofilmen og spiste opp en del av det for å signalere andre molekyler. Videre produserte de store mengder kjemikalier kalt proinflammatoriske cytokiner. Disse cytokiner er viktige for å få immunsystemet til å virke. Blant cytokinene var Type-1 interferon, kjent for å være assosiert med lupus.
Artikkelen fortsetter under
Vårt tilbud
For å teste om immunresponsen sett i laboratoriet ville være nok til å indusere autoimmunitet som oppstår i lupus, brukte forskerne mus som er tilbøyelige til å utvikle Autoimmun sykdom. Som det er tilfellet med mange sykdommer, er lupus et resultat av en genetisk tilbøyelighet som ligger i dvale i fravær av en miljøutløser.  «De gunstige bakteriene som finnes i vår tarm kan forårsake problemer når de krysser tarmbarrieren og nå til steder de ikke burde være. I tillegg til smittsomme bakterier, kan en lekk tarm forårsake mange problemer. Vi begynner nå å forstå hvordan bakteriene i tarmen kan utløse komplekse sykdommer, inkludert lupus. Så det er viktig for oss å forstå bakterienes biologi og deres interaksjoner med immunsystemet. «Forskningen kan gi ledetråder til sykdommer som involverer amyloider, sa Dr. Tükel. For eksempel er amyloidplakk i hjernen en signatur på Alzheimers sykdom. Type 2-diabetes og Parkinsons sykdom har også amyloider. Dr. Gallucci sier «Så å forstå hvordan biofilmene påvirker Autoimmun Sykdom kan føre til en annen behandlingstilnærming. Nå gir man immundempende medikamenter. I fremtiden vil man kanskje gjøre noe annet, som å behandle den underliggende infeksjonen.» Les studien her

Vi har et høyt kvalifisert team med erfarne leger. BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING FOR Å AVKLARE HVORDAN VI KAN HJELPE DEG.

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her
Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden som Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne avdelinger for Funksjonell medisin.  Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske helsemyndigheter. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.