fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Kvikksølv kan endre genuttrykk

Ved å studere RNA, viser forskere hvordan kvikksølv påvirker genuttrykket.

Kviksølv kan forårsake alvorlige nevrologiske lidelser hos personer som har spist for eksempel mye forurenset fisk. Akkumuleringen av kvikksølv i fisk, sammen med dens innvirkning på menneskers helse, har vært gjenstand for mange studier siden Minamata-katastrofen, da befolkningen i denne japanske fiskerihavnen ble rammet av storforurensning i midten av det tjuende århundre. Men takket være den transcriptomiske tilnærmingen som UNIGE-forskerne har tatt, vet vi nå hvordan kvikksølv kommer inn i næringskjeden og påvirker oss.
Artikkelen fortsetter under
persontilpasset medisin
 
Mens vi er klar over Kvikksølvs ekstreme toksisitet, hva skjer ytterligere ned i næringskjeden, helt ned til de mikroalger som er første nivå og inngangsporten for kvikksølv? Ved å bruke molekylære biologiske verktøy, har et forskerteam fra Universitetet i Genève (UNIGE), Sveits, tatt opp dette spørsmålet for første gang. De har målt måten kvikksølv påvirker algers genuttrykk, selv når konsentrasjonen i vann er svært lav.
UNIGE-forskerteamet ledes av Vera Slaveykova, professor i miljøbiogeokjemi og økotoksikkologi i avdeling F.A. Forel for miljø- og vannvitenskap, og visepresident for miljøvitenskap, UNIGEs fakultet for naturvitenskap. Forskerne valgte en grønn mikroalge, kjent som Chlamydomonas reinhardtii. Algen ble valgt ikke på grunn av sin farge eller de to flagellene som den bruker til å svømme, men fordi av alle de primære produsentene i vannmiljøet på det laveste nivået i næringskjeden i matkjeden, er det den som har genomet fullstendig sekvensert. Tilgjengeligheten av denne genomiske informasjonen gjorde det mulig å sammenligne genuttrykk av alger utsatt for forskjellige konsentrasjoner av kvikksølv og å bestemme de tilknyttede effektene.
Artikkelen fortsetter under

Forskning viser kobling mellom tarmbakterier og angst


Forskerne var i stand til å analysere transkriptomet av mikroalger – dvs. settet av alle RNA-molekyler som kontrollerer uttrykket av deres gener – ved hjelp av molekylære biologiske verktøy. Som professor Slaveykova forklarer: «Vi var i stand til å bestemme nøyaktig hva som var over-uttrykt eller tvert imot undertrykt som følge av eksponering for kvikksølv.» Og konklusjonen var klar: kvikksølv forstyrret algers metabolisme, med mange gener avregulert, uansett om konsentrasjonene var sammenlignbare med de som er fastsatt av europeiske miljøstandarder, lavere eller høyere enn de som vanligvis finnes i miljøet.
En alge som virker sunn fra et fysiologisk synspunkt, virker forandret når genets uttrykk undersøkes. De dysregulerte genene er involvert i ulike prosesser, fra generering av reaktive oksygenarter som utløser antioksidantforsvar til endringen av flagella og cellemotilitet. Fotosyntese og transport av essensielle elementer som sink, jern eller kobber er også berørt. Det er imidlertid vanskelig å etablere en uttømmende liste siden, som professor Slaveykova påpeker: «Av de 5,493 generene som er spesifikt dysregulert av metylkvikksølv, kjenner vi ennå ikke funksjonen til 3.569 av dem, selv om denne algen er den mest studert av alle. » Sammen med uorganisk kvikksølv er metylkviksølv en av to former analysert av forskerne. Det dannes av transformasjon av uorganisk kvikksølv forårsaket av bakterier i det anoksiske miljøet. Den økes i næringskjeden og kan direkte påvirke sentralnervesystemet hos de i de øvre lag i næringskjeden.
Artikkelen fortsetter under

Fremtidsmedisin og Fremtidens helseteknologi

Hos oss tar vi hensyn til at alle mennesker er unike. Derfor får du som medlem muligheten til å utforske din egen kropp og helse gjennom tilgang til vår egenutviklede helseforbedringsplattform, MinSide. Her kan du utvikle planen for din helsereise og på både mobil, ipad og PC få tilgang til alle dine egne data løpende for å tracke helsedata, progresjonen og fremgang. Les mer om oss her.

Selv om kvikksølv er funnet naturlig i miljøet (for eksempel når en vulkan har utbrudd), har konsentrasjonen økt jevnt på grunn av menneskelig aktivitet: Ved å brenne kull eller frigjøre kvikksølv som en del av ulike industrielle prosesser. Det er nå anslått at mer enn halvparten av kvikksølv i luften er knyttet til menneskelige aktiviteter, og at forholdet er nesten to tredjedeler i vannmiljøet. Og det er et globalt problem siden høye nivåer av kvikksølv har blitt påvist i blodet av isbjørner, langt fra enhver forurensningskilde. Det er derfor viktig at vi forstår de styrende mekanismer, både fra et miljømessig og folkehelseperspektiv. Les studien publisert i Nature
Artikkelen fortsetter under
Vårt tilbud
Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Les mer om oss og tilbudet vårt her. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her
Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne sentre for Funksjonell medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.