Ny forskning utfordrer diagnosesystemet

Ny studie publisert i Nature, kan hjelpe leger med å bedre diagnostisere og behandle årsaker i stedet for symptomer. For eksempel viste den nye studien at migrene, vanligvis klassifisert som en sykdom i sentralnervesystemet, er mest genetisk lik irritabel tarmsyndrom, en inflammatorisk lidelse i tarmen.

Ved hjelp av helseforsikringsdata fra over 480 000 mennesker i nesten 130 000 familier, har forskere ved University of Chicago utviklet en ny klassifisering av vanlige sykdommer basert på hvor ofte de forekommer blant genetisk relaterte mennesker.

«Forståelse av genetiske likheter mellom sykdommer kan bety at behandling som er effektiv for en sykdom, kan være effektive også for en annen,» sa Andrey Rzhetsky, doktor, Edna K. Papazian professor i medisin og human genetikk ved UChicago, som var seniorforfatter. «Og for de sykdommene med stor miljøkomponent, betyr det at vi kanskje kan hindre dem ved å forandre miljøet.»

Resultatene av studien antyder at standard sykdomsklassifikasjoner, kalt nosologier, basert på symptomer eller anatomi, mangler sammenhenger mellom sykdommer med de samme underliggende årsakene. For eksempel viste den nye studien at migrene, vanligvis klassifisert som en sykdom i sentralnervesystemet, syntes å være mest genetisk lik irritabel tarmsyndrom, en inflammatorisk lidelse i tarmen.

Artikkelen fortsetter under

Snip20170812_9

Rzhetsky og et team av forskere analyserte en database med pasientdata fra over 40 millioner familier i USA. De brukte dette massive datasettet til å estimere genetiske og miljømessige korrelasjoner mellom sykdommer.

Resultatene fokuserte på 29 sykdommer som var godt representert hos både barn og foreldre for å bygge nye klassifikasjonstrær. Hver «gren» av treet er bygget med par av sykdommer som er svært korrelert med hverandre, noe som betyr at de forekommer ofte sammen, enten mellom foreldre og barn som deler de samme gener eller familiemedlemmer som deler det samme miljøet.

«Det store antallet familier i denne studien tillot oss å få presise estimater av genetiske og miljømessige korrelasjoner, som representerer de vanlige årsakene til flere forskjellige sykdommer,» sa Kanix Wang, en kandidatstudent ved UChicago og hovedforfatter av studien. «Ved å bruke disse felles genetiske og miljømessige årsakene, opprettet vi et nytt system for å klassifisere sykdommer basert på deres egen biologi.»

Genetiske likheter mellom sykdommer viste seg å være sterkere enn de tilsvarende miljømessige korrelasjonene. For de fleste nevropsykiatriske sykdommer, som skizofreni, bipolar lidelse og rusmisbruk, er miljøkonsekvenser imidlertid nesten like sterke som genetiske. Dette antyder at det er elementer i det delte, familiemiljøet som kan endres for å forhindre disse lidelsene.

Forskerne sammenlignet også deres resultater med den mye brukte internasjonale klassifikasjonen av sykdomsversjon 9 (ICD-9) og fant ytterligere uventede grupperinger av sykdommer. For eksempel har type 1 diabetes, en autoimmun endokrin sykdom, en høy genetisk korrelasjon med hypertensjon, en sykdom i sirkulasjonssystemet. Forskerne så også høye genetiske korrelasjoner mellom vanlige, tilsynelatende ulike sykdommer som astma, allergisk rhinitt, slitasjegikt og dermatitt. Les studien her

Vi har et høyt kvalifisert team med erfarne leger. BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING FOR Å AVKLARE HVORDAN VI KAN HJELPE DEG.

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden som Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne avdelinger for Funksjonell medisin.  Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske helsemyndigheter. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.