Tarmbakterier kan kommunisere med hjernen gjennom kortisol

Nylige studier viser at tarmbakterier kan påvirke menneskers helse, atferd og nevrologiske lidelser, som for eksempel autisme. Men hvordan kommuniserer de med hjernen?

Resultatene fra en ny University of Illinois-studie studie tyder på en kommunikasjon mellom tarmbakterier og hjernemetabolitter, ved hjelp av en forbindelse i blodet kjent som kortisol. Og uventet gir funnet en potensiell mekanisme for å forklare egenskapene til autisme.

Vi har et høyt kvalifisert team med erfarne leger. BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING FOR Å AVKLARE HVORDAN VI KAN HJELPE DEG.

«Endringer i neurometabolitter i barndommen kan ha dype effekter på hjernens utvikling, og det er mulig at mikrobiomet – eller en kombinasjon av bakterier, sopp og virus som lever i tarmene – spiller en svært viktig rolle i denne prosessen», sier Austin Mudd, en Doktorgradsstudent. «Det er imidlertid uklart hvilke spesielle tarmbakterier som er mest innflytelsesrike under hjernens utvikling, og hvilke faktorer som eventuelt kan påvirke forholdet mellom tarm og hjerne.»

Artikkelen fortsetter under

«Disse hjernemetabolittene har blitt funnet i endrede tilstander hos individer diagnostisert med autismespektrumforstyrrelse (ASD), men ingen tidligere studier har identifisert spesifikke koblinger mellom bakterier og disse spesielle metabolittene,» uttaler Mudd.

Forskerne fant sammenhenger mellom tarmbakterier og kortisol og lykkehormonet serotonin, to forbindelser i blodet kjent for å være påvirket av tarmmikrobiota.

Artikkelen fortsetter under

Sammenheng mellom tarmbakterier og følelser, viser ny …

Igjen sier Mudd resultatene støttet tidligere funn relatert til Autisme. «Endringer i serum serotonin og kortisol, samt fecale Bacteroides og Ruminococcus nivåer, har blitt beskrevet i Autisme individer.»

Basert på sine første analyser ser det ut til at bakterien Ruminococcus kommuniserer med og gjør endringer i hjernen indirekte gjennom kortisol.  Vi ønsker ikke å overvurdere våre funn uten støtte fra flere kliniske tester, men vi antar at dette kan være en medvirkende faktor til autismens heterogene symptomer, sier Mudd. Interessant nok, samtidig som forskerne gjorde studien, hadde andre publikasjoner også rapportert om relasjoner mellom Ruminococcus og hjernens utvikling, og støtter at dette kan være et svært lovende område for videre forskning. Neste trinn å generere empiriske bevis i klinisk setting. Les studien her

Artikkelen fortsetter under

Snip20170812_9

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden som Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne avdelinger for Funksjonell medisin.  Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske helsemyndigheter. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.