Er du bekymra? skriv det ned

Kroniske bekymringer, skriv de ned: Bare å skrive ned dine følelser kan hjelpe deg å utføre en kommende stressende oppgave mer effektivt, viser en ny studie som målte deltakernes hjerneaktivitet.

En studie ledet av Michigan State University og klinisk praktikant ved Harvard Medical Schools McLean Hospital, psykologforsker Hans Schroder fant ut at det å skrive om sine følelser før en stressende oppgave var effektivt for å utføre oppgaven mer effektivt.

Artikkelen fortsetter under

persontilpasset medisin

Forskningen, finansiert av National Science Foundation og National Institutes of Health i USA, gir de første tydelige funn om fordelene ved skriving av følelser.

Schroder sier «Bekymring opptar store mentale ressurser. Mennesker som bekymrer seg mye, driver alltid med multitasking – de gjør en oppgave og prøver å undertrykke sine bekymringer samtidig,» sa Schroder. «Våre funn viser at hvis du får disse bekymringene ut av hodet ditt gjennom ekspressiv skriving, blir disse kognitive ressursene frigjort for å jobbe mot oppgaven du fullfører, og du blir mer effektiv.»

Forskerne skriver «Ekspressiv skriving gjør at hjernen jobber mindre med kommende stressende oppgaver, noe som gjør at bekymrere ofte blir » brent ut». «Denne teknikken gjør at de kan utføre oppgaven med et» kjøligere hode. » Les studien her

Artikkelen fortsetter under

Vårt tilbud

Vi har et høyt kvalifisert team med erfarne leger. BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING FOR Å AVKLARE HVORDAN VI KAN HJELPE DEG.

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden som Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne avdelinger for Funksjonell medisin.  Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske helsemyndigheter. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.