fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Koblinger mellom Toxoplasmainfeksjon og vanlige hjernesykdommer

Studie peker på koblinger mellom Toxoplasmainfeksjon og vanlige hjernesykdommer som Epilepsi, Alzheimers og Parkinsons samt enkelte kreftformer.

Mer enn 2 milliarder mennesker – nesten en av tre menneskene på jorden, inkludert ca 60 millioner mennesker i USA har livslang infeksjon med parasitten Toxoplasma gondii. I en ny rapport publisert i septemberutgaven av Nature publikasjonen Scientific Reports, beskriver 32 forskere fra 16 institusjoner hvordan infeksjon med parasitten kan endre, og i noen tilfeller forsterke flere hjernesykdommer inkludert Epilepsi, Alzheimers og Parkinsons samt enkelte kreftformer.
Artikkelen fortsetter under
persontilpasset medisin
Når en kvinne blir smittet med Toxoplasma gondii under graviditeten og overfører parasitten til sitt ufødte barn, kan konsekvensene være store, inkludert ødeleggende skader på hjernen, nervesystemet og øynene.
Det er i tillegg en økende mengde studier som tyder på at anskaffelse av denne infeksjonen senere i livet kan være langt fra ufarlig. Så begynte forskerne å lete etter sammenhenger mellom denne kroniske, men tilsynelatende sovende infeksjonen og dens potensial for å endre forløpet til vanlige nevrologiske sykdommer.
«Vi ønsket å forstå hvordan denne parasitten, som lever i hjernen, kan bidra til og kaste lys over patogenesen av andre hjernesykdommer,» sa Rima McLeod, MD, professor og pediatrisk og medisinsk direktør for toxoplasmosesenteret ved University of Chicago.
Les videre under

«Vi mistenker at flere faktorer er involvert,» sa hun. «Kjernen er justering av egenskapene til parasitten selv, gjennom endring av genuttrykket til gener som kan begrense vertens evne til å forhindre infeksjon, og gener som kontrollerer mottakelighet for andre sykdommer som er tilstede i den menneskelige verten. Andre faktorer kan omfatte graviditet, stress, ytterligere infeksjoner og mangelfullt og svakt mikrobiom. Vi antyder at når det er sammenfall mellom disse faktorene, kan det forekomme sykdom. »
Vi vet at rotter og mus som har denne parasitten, for eksempel mister deres aversjon mot lukten av katteurin. Dette er livsfarlig for en gnager, noe som gjør det lettere for katter å fange og spise dem. Dermed får katten et måltid – men også parasittene som får en ny vert som vil distribuere dem videre i miljøet – og deretter til mennesker og andre dyr. En akutt infisert katt kan etterlate seg opptil 500 millioner egg om noen uker. Et egg kan forbli i jord eller vann i opptil et år – og fortsatt være smittsomt.
En nyere studie fant en lignende forbindelse hos andre primater. Infiserte sjimpanser mister deres aversjon til duften av urinen til deres naturlige rovdyr, leoparder.
Artikkelen fortsetter under

Forskningsgruppen bestemte seg for å søke etter lignende effekter hos mennesker. De fokuserte på det de kaller det menneskelige «infectome» – koblinger mellom parasittens utskillede proteiner, uttrykte humane mikroRNA, den menneskelige verts nevrale kjemi, som forstyrres av vertsparasitt-interaksjoner.
Ved å bruke data samlet inn fra National Collaborative Chicago-Based Congenital Toxoplasmosis Study, som har diagnostisert, behandlet og fulgt 246 medfødt infiserte personer og deres familier siden 1981, utførte de en «omfattende systemanalyse», og ser på en rekke parasittgenererte biomarkører og vurderer deres sannsynlige innvirkning.
Artikkelen fortsetter under

Parkinsons er delvis en Autoimmun Sykdom


Forskerne identifiserte forstyrrede veier assosiert med neurodegenerative sykdommer, samt forbindelser mellom toksoplasmose, hjerneforstyrrelser og enkelte kreftformer.

De fant også at:

Små regulatoriske biomarkører – biter av microRNA eller proteiner funnet hos barn med alvorlig toksoplasmose – matchet de som ble funnet hos pasienter med nevrodegenerative sykdommer som Alzheimers eller Parkinsons sykdom.
Parasitten kunne også øke risikoen for epilepsi, «muligens ved å endre GABA signalering.» Parasittinfeksjon var assosiert med et nettverk av 1,178 menneskelige gener, hvorav mange er modifisert i ulike kreftformer. «Våre resultater gir innsikt i mekanismer der denne parasitten kan forårsake disse sykdommene under noen omstendigheter,» sier forskerne.  «Denne studien er et paradigmeskift», sa medforfatter Dennis Steinler, PhD, direktør for nevrovitenskap og aldring ved Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center ved Tufts University.
Artikkelen fortsetter under
Vårt tilbud
«Vi må nå sette smittsomme sykdommer i sammenheng med nevrogenerative sykdommer, epilepsi og nevrale kreftformer.» «Samtidig,» la han til, «vi må se på aspekter av denne studien til forebyggende behandlinger som inkluderer alt fra medisiner til diett til livsstil, for å forsinke eller snu sykdomsutbrudd og progresjon.» Les studien her

Vi har et høyt kvalifisert team med erfarne leger. BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING FOR Å AVKLARE HVORDAN VI KAN HJELPE DEG.

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her
Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden som Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne avdelinger for Funksjonell medisin.  Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske helsemyndigheter. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.