fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Individualiserte dietter effektivt for irritabel tarmsyndrom

Pasienter med irritabel tarmsyndrom som følger individualiserte dietter basert på matfølsomhetstesting, opplever færre symptomer, sier forskere ved Yale.

Pasienter med irritabel tarmsyndrom som følger individualiserte dietter basert på matfølsomhetstesting, opplever færre symptomer, sier Yale-forskere. Deres studie er blant de første som gir vitenskapelig bevis for denne medisinerfrie tilnærmingen.
Artikkelen fortsetter under
persontilpasset medisin
Så mange som en av fem voksne oppfyller kriteriene for irritabel tarmsyndrom (IBS), en lidelse som kan forårsake kronisk magesmerter, gass, diaré og forstoppelse.
Yale-teamet gjennomførte en dobbeltblind, randomisert klinisk studie av 58 pasienter med IBS. For hver enkelt person samlet forskerne blodprøver og brukte en spesifikk test som måler immuncelleaktivering som respons på individuelle matvarer. Studiedeltakerne ble deretter satt på individualiserte dietter som enten begrenset matvarer i samsvar med testresultater eller begrensede matvarer som ikke stemmer overens med testresultater.
Artikkelen fortsetter under

Sammenhengen mellom "lekk tarm", inflammasjoner og autoimmunitet


Etter flere uker på de individuelle diettene ble deltakerne vurdert for IBS-symptomer og livskvalitet. Forskningsgruppen fant at mens begge gruppene av deltakere opplevde forbedring, fikk de på dietter i samsvar med testresultatene mye bedre resultater generelt og i form av symptomenes alvorlighetsgrad.
«Vi forventet ikke resultater som dette,» sa Ather Ali, forfatter og professor ved Yale School of Medicine. «Folk som konsumerte kostholdet som var i samsvar med testen, opplevde betydelig bedre resultater enn de øvrige.»
Artikkelen fortsetter under

De to gruppene av deltakere rapporterte ingen merkbar forskjell når det gjelder livskvalitet. Men etter fire og åtte uker etter at dietten startet, oppnådde den begrensede diettgruppen betydelig forbedring i symptomer. Les studien her
Artikkelen fortsetter under
Vårt tilbud

Vi har et høyt kvalifisert team med erfarne leger. BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING FOR Å AVKLARE HVORDAN VI KAN HJELPE DEG.

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden som Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne avdelinger for Funksjonell medisin.  Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske helsemyndigheter. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.