fbpx

Ny forskning på probiotika i forebygging og behandling av tarmkreft

Histaminproduserende probiotika reduserer betennelse og undertrykker kolontumorer, ifølge ny studie publisert i The American Journal of Pathology

I en nyskapende tilnærming til forebygging og behandling av tykktarmskreft, studerer forskere måter å erstatte manglende metabolitter hos pasienter utsatt for betennelse og tykktarmskreft. En ny studie beskriver hvordan tilførsel av histamin-produserende tarmmikrober, til mus som mangler enzymet histidin-dekarboksylase (HDC), reduserte betennelse og svulstdannelse. Disse resultatene antyder at endring av tarmmikrobiomet med probiotika kan bli en ny forebyggende eller terapeutisk strategi for pasienter med risiko for inflammatorisk tarmsykdom-assosiert tarmkreft.
Artikkelen fortsetter under
persontilpasset medisin
«Vi er i ferd med å bruke fremskritt i mikrobiologisk vitenskap for å legge til rette for diagnose og behandling av menneskers sykdom,» forklarer James Versalovic, MD, PhD på Texas Children’s Hospital og Milton J. Finegold Professor i patologi og immunologi ved Baylor College of Medicine (Houston). «Ved å bare introdusere mikrober som gir manglende substanser, kan vi redusere risikoen for kreft og supplere med  diettbaserte kreftforebyggende tiltak.»
Artikkelen fortsetter under

Forskere gjennomførte en rekke eksperimenter ved hjelp av mus som hadde mangelfull HDC, enzymet krevdes for å omdanne histidin til histamin. Mus ble oralt tilført probiotisk Lactobacillus reuteri 6475, som er kjent for å ha histidin-dekarboksylase-genet (hdc +) og er i stand til å konvertere histidin til histamin; kontrolldyr fikk en placebo. Probiotikum ble gitt både før og etter at musene fikk en enkelt dose av et kolonkarsinogen (azoksymetan) pluss en betennelsesfremkallende kjemikalie (DSS) for å indusere dannelse av tumor.
Musene som ble tilført probiotika hadde færre og mindre svulster og signifikant reduserte områder med glukoseopptak.
Inaktive L. reuteri-stammer (de som mangler HDC-aktivitet) ga ikke beskyttende effekter. Disse musene viste økt antall «hot spots» som indikerer tumordannelse og økt abdominalt glukoseopptak.
Artikkelen fortsetter under

Mage, tarm og Fordøyelsesplager


Det aktive probiotika reduserte også betennelse indusert av karsinogenet plus DSS, som indikert ved undertrykt proinflammatorisk cytokin-genuttrykk. Det aktive probiotikaet motvirket også en økning i umodne myeloidceller fremkalt av karsinogenet. Ifølge Dr. Versalovic, «Disse observasjonene stemmer overens med konklusjonen om at histamingenererende probiotisk L. reuteri kan dempe AOM + DSS-indusert tykktarmskarsinogenese, i det minste delvis, via forbedret modning av sirkulerende myeloidceller og samtidig reduksjon av pro- inflammatoriske cytokiner. »
Histamins rolle i menneskekreft er fortsatt uklar. Men når forskerene analyserte data fra 2.113 kreft- pasientprøver tatt fra 15 datasett, viste resultatene bedre overlevelse hos pasienter med forhøyede mønstre av HDC og histaminreceptor-geneekspresjon. Disse funnene indikerer at histamingenererende probiotika, sammen med tilstrekkelig protein (L-histidin) inntak, kan forbedre resultatene for pasienter med sporadisk og IBD-assosiert tarmkreft.
Artikkelen fortsetter under
Vårt tilbud
«Våre resultater tyder på en betydelig rolle for histamin i undertrykkelsen av kronisk tarmbetennelse og kolorektal tumorigenese. Vi har også vist at celler, både mikrobielle og pattedyr, kan dele metabolitter eller kjemiske forbindelser som sammen bidrar til menneskers helse og forebygger sykdom,» sa Dr.Versalovic. Les studien her

Vi har et høyt kvalifisert team med erfarne leger. BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING FOR Å AVKLARE HVORDAN VI KAN HJELPE DEG.

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her
Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden som Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne avdelinger for Funksjonell medisin.  Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske helsemyndigheter. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.