Sink kan stoppe vekst av kreftceller, viser studie

Sinktilskudd kan signifikant hemme spredning av kreftceller, ifølge en ny studie fra University of Texas.

Tidligere studier har vist at sink er avgjørende for menneskers helse og beskytter spiserøret for kreft. Det har imidlertid aldri vært helt forstått hvorfor sink har evnen til å forhindre kreft i spiserøret. I denne undersøkelsen oppdaget et team ledet av Zui Pan, ved UTAs College of Nursing and Health Innovation og en kjent spiserørkreftforsker, at sink selektivt stopper veksten av kreftceller, men ikke normale epitelceller. Funnet ble publisert denne måneden i The FASEB Journal, det offisielle tidsskriftet for Federation of American Societies for Experimental Biology.

Artikkelen fortsetter under

persontilpasset medisin

«Sinkmangel har blitt funnet hos mange kreftpatienter,» sa Pan, hvis studie ble finansiert delvis av et forskningsbidrag fra National Institutes of Health – National Cancer Insitute. «Både kliniske data og dyreforsøk har vist at dette mineralet er svært viktig for overordnet kroppshelse og for forebygging av kreft.»

Sink er et viktig element for mange proteiner og mange enzymer, og fraværet av sink gjør det umulig for cellene å fungere, la hun til.

Artikkelen fortsetter under

«Men tidligere visste vi ikke hvorfor de samme fysiologiske konsentrasjoner av sink hemmer kreftcelletilvekst, men ikke normale celler. Vår studie viser for første gang at at sink hindrer overaktive kalsiumsignaler i kreftceller, som er fraværende i normale celler, og dermed hemmer sink selektivt kreftcellevekst» sa Pan. «Det ser nå ut til at sink og kalsium kan knyttes sammen.»

En utilstrekkelig mengde sink kan føre til utvikling av kreft og andre sykdommer, sa Pan.

«Derfor er det viktig å ha et godt kosthold,» sa hun. Les studien her

Artikkelen fortsetter under

Vårt tilbud

Vi har et høyt kvalifisert team med erfarne leger. BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING FOR Å AVKLARE HVORDAN VI KAN HJELPE DEG.

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden som Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne avdelinger for Funksjonell medisin.  Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og det norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.