fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Hvordan behandle psykiske lidelser med ernæring

Mens det er hundrevis av næringsstoffer som er viktige for helsen, domineres hjernen av seks eller sju. Dette er næringsstoffer som enten er involvert i syntese eller funksjonen til  nevrotransmittere.

Næringsstoffer som har en sterk innflytelse på mental helse, inkluderer sink, kobber, B6, selen, folat og S-adenosylmetionin (SAMe)
William Walsh, Ph.D., president for non-profit instituttet Walsh Research Institute i Naperville, Illinois, og forfatter av «Nutrient Power: Heal Your Biochemistry and Heal Your Brain», spesialiserer seg på næringsbasert psykiatri og ernæringsmessig medisin. I dag har han en av verdens største databaser med hjernekjemi.
Han er stipendiat fra American College of Nutrition. Han har utviklet næringsprogrammer for olympiske idrettsutøvere, NBA-spillere, Major League-spillere. Han har brukt mye av sin karriere til å forbedre mental helse gjennom ernæring.

Den amerikanske kjendis-doktoren Dr. Mercola har intervjuet William Walsh:

«Jeg startet i den harde vitenskapen. Jeg var en eksperimentalist,» sier Walsh. «Jeg jobbet i begynnelsen med atomforskning på steder som Los Alamos, Institute of Atomic Research og University of Michigan Research Institute. Jeg var også tilknyttet Argonne National Laboratory. Mens jeg jobbet som forsker der, begynte jeg som frivillig ved et prosjekt ved det lokale fengselet, Stateville Penitentiary.
Jeg ble etter hvert interessert i hvorfor folk var voldelige. Når vi startet programmet for kriminelle så møtte jeg familiene som hadde produsert en kriminell. Jeg traff noen fantastiske familier, omsorgsfulle og flinke foreldre som har andre barn som har klart seg veldig bra.
Jeg begynte å innse at vi ikke forstod hvorfor folk hadde dårlig oppførsel. Da spurte vi spørsmålet: «Kan det være noe relatert til hjernekjemien eller kjemien i kroppen?» Jeg begynte å gjøre labstudier av blodet, deres urin og hår. Jeg fant ut at de var veldig, veldig forskjellige fra resten av befolkningen. Slik begynte jeg. »
Walsh mottok verdifull kunnskap etter å ha møtt Dr. Carl Pfeiffer, som jobbet med tungmetaller og Schizofreni. Det viste seg at metaller, inkludert kobber, sink og mangan, alle var unormale hos kriminelle i forhold til normalbefolkningen.
Walsh oppdaget fire biokjemiske typer voldelige mennesker. En av disse var sosiopatene, som alle hadde alvorlig sinkmangel, pyrrolforstyrrelse og undermetylering. Alt i alt er det en uvanlig kombinasjon av dårlig biokjemi. En samarbeidsundersøkelse med Pfeiffer resulterte i ernæringsbehandlinger for hver oppførselstype.
Pyrrol-lidelse er en stresstilstand som ofte finnes i hjernesykdommer. En urinprøve utviklet av niacinekspert Abram Hoffer og Pfeiffer er gullstandardprøven for denne genetiske tilstanden, som innebærer endret biokjemi i beinmarg og milt.
Personer som har pyrrol lidelse kan produsere fem til 10 ganger mer pyrrol enn normalt – et biprodukt av naturlige reaksjoner, som dannelsen av hemoglobin. Mens det er ufarlig i seg selv, binder pyrrol til et aldehyd, slik som B6. Det tømmer også sink-lagrene.
Som et resultat, har personer med pyrrolforstyrrelse svært lavt nivå av B6 og sink som kan ha alvorlige effekter på hjernefunksjonen, noe som påvirker deres minne og evne til å lese, for eksempel. B6-mangel er ganske vanlig hos barn med ADHD (attention deficit hyperactivity disorder).
Jo tidligere behandlingen starter, desto bedre er resultatene.
«Til slutt evaluerte Pfeiffer og jeg i fellesskap 500 pasienter, for det meste voldelige voksne og voldelige barn. Vi fikk våre aller beste resultater med barna, unge mennesker med samme type kjemi, som var veldig voldelige, sier Walsh.
Det har vært veldig vellykket. Hvis vi kan få behandlet et barn før deres liv blir ødelagt, før de passerer puberteten, er vår suksessrate veldig høy. Legene rapporterer en slående forbedring i atferd. De fleste av disse barna står selvsagt på medikamenter, alt fra Ritalin til kraftige antipsykotiske medisiner. Vanligvis når vi er ferdige og har balansert kjemien, kan de avvennes medisinen.»
Senere utvidet Walsh med å omfatte barn med autisme og ADHD. Svært opptatt av tall, begynte Walsh å samle enorme databaser. I dag har han en av verdens største kjemidatabaser for autisme, depresjon og atferdsforstyrrelser.
«Når du ser på disse millioner av kjemiske analysene av blod, urin og vev, er det åpenbart at det er veldig store forskjeller,» sier han. «Jeg fant ut at for psykiske lidelser dominerer omtrent seks eller syv kjemiske ubalanser mental funksjon. Det er hundrevis og hundrevis av viktige næringsstoffer i kroppen, men i hjernen er det omtrent seks eller syv som synes å dominere alt.
Dette er næringsfaktorene som enten er involvert i syntese av en nevrotransmitter eller funksjon av en nevrotransmitter. De inkluderer metylering – undermetylering eller overmetylering. I vår database har 70 prosent av alle mennesker i USA normalt metylering; 22 prosent er undermetylerte og 8 prosent er overmetylerte.
Omtrent 70 prosent av alle mennesker med psykisk lidelse har en av disse metyleringsforstyrrelsene. Symptomene er helt forskjellige, og behandlingen de trenger er helt ulik. Vi fant også at de fleste som har psykiske lidelser mangler sink, som er den vanligste vi ser. Nesten alle med psykisk lidelse ser ut til å ha behov for sink. »

Hvordan Folat påvirker

Walsh sier; «Vi har hatt tusenvis av pasienter som var undermetylerte depressive. Jeg har sett mer enn 3000 tilfeller av klinisk depresjon, og har denne enorme databasen, og den største fenotypen er undermetylering. Hvis du ga dem noen form for folat, ville de bli verre. Fordi det har en dramatisk innvirkning på gjenopptak av serotonin. I motsetning er metionin og SAMe naturlige serotonin-gjenopptakshemmere.
De gjør i det vesentlige det samme som Prozac og Paxil gjør. Folat har motsatt effekt. Folat er fantastisk hvis du vil slå dopaminnivået ned ved schizofreni eller folk som har høy angst – overmetylerte mennesker. Det er kontraintuitivt fordi folat er gode metyleringsmidler.»

Endrer psykiatrien

Walsh er overbevist om at bruk av psykiatrisk medisin til slutt vil forsvinne når vi lærer mer om normaliserende hjernefunksjon gjennom næringsinngrep. «Disse kraftige medisinene, de normaliserer ikke hjernen. De forårsaker en unormal tilstand,» advarer han. «De kan korrigere depresjon eller angst, men du går med noe som ikke er normalt.»
Walsh Research Institute er en offentlig stiftelse uten økonomiske interesser, og de bidrar sakte, men sikkert til å endre psykiatrien. Walsh har holdt taler på høyeste nivåer, inkludert for kirurgenes generalsekretariat, det amerikanske senatet og de nasjonale institusjonene for helse (NIH). Han har også talt på årlige møter i American Psychiatric Association (APA) flere ganger.
«Den siste gangen jeg dro dit, hørte de til slutt på meg. Jeg var der for to og et halvt år siden. Jeg ga en inngående presentasjon om depresjon. Jeg forklarte for dem at de behandler depresjon feil – og de hørte faktisk på meg . Jeg viste dem vår store kjemidatabase og forklarte at depresjon er et navn som er gitt til minst fem helt forskjellige forstyrrelser, hver med forskjellige symptomer og hver involverer forskjellige neurotransmittere som virker feil.
Deretter beskrev jeg hver av disse biotypene og viste dem faktisk at hvis de bare tok billige blod- og urintester, kunne de identifisere hvilke personer som ville være gode kandidater for selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) eller hvilke som ville gjøre bedre på benzodiazepin, men enda viktigere – hvordan de kan rette det med næringsstoffer.»
Det var 17.000 psykiatere på dette møtet fra hele verden, og Walsh var 1 av 4 talere. Etterpå var det enorm etterspørsel etter mer informasjon, noe som gir håp. Walsh tilbyr også et treningsprogram for leger. Les hele intervjuet med Walsh her
Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden som Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne avdelinger for Funksjonell medisin. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og det norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.